Vädret – en viktig pusselbit

Solen lyser, det är nästan vindstilla och sikten ut mot havet är utmärkt.– Gotland har statistiskt sett bra flygväder på sensommaren och hösten. Vattnet är också varmt, vilket innebär liten risk för dimma, berättar Per Råhnängen, meteorolog.

På flygtornets tak ser Gudrun Ackarp och Per Råhnängen rent visuellt hur vädret är i närområdet. Något de läser av med jämna mellanrum. Foto: Roger Larsson/Försvarsmakten
Med kraftfulla datasystem kan Per Råhnängen bilda sig en uppfattning om väderläget. Av det gör han en egen prognos.
Med kraftfulla datasystem kan Per Råhnängen bilda sig en uppfattning om väderläget. Av det gör han en egen prognos. Foto: Roger Larsson/Försvarsmakten
Med kraftfulla datasystem kan Per Råhnängen bilda sig en uppfattning om väderläget. Av det gör han en egen prognos. Foto: Roger Larsson/Försvarsmakten

Det är många delar av ett pussel som måste läggas innan ett plan kan lyfta mot skyn. Framför allt måste piloten känna trygghet och där spelar väderbiten en stor roll. Väderförutsättningarna kan naturligtvis förändras väldigt snabbt.
– Det är vi som har ansvar att informera besättningen om väderläget. Sedan är det de själva som fattar besluten. Fast vi har hela tiden nära kontakt och gör riskbedömningar utifrån hur prognosen ser ut, säger Per Råhnängen, som i vanliga jobbar på F 7 i Såtenäs.

Snabb bedömning

Han och Gudrun Ackarp, väderobservatör vid Helikopterflottiljen, arbetar på Gotland under veckans flygvapenövning. De sitter mest hela tiden uppe i ett torn, därifrån kan de utan tekniska hjälpmedel göra en snabb bedömning av vädret vid start och landning. Något som är Gudrun Ackarps huvuduppgift.
– Det går förenklat att säga att väderobservatören säger hur vädret är i nutid och meteorologen berättar hur det kommer att bli, förklarar Per Råhnängen.

Enligt honom finns det kraftfulla datasystem till hjälp när det görs prognoser, men i slutet är det alltid meteorologen som lägger ihop delarna.
– Det roliga är att jag helat tiden ser resultatet av mitt arbete, säger Per. Förutspår jag regn om tre timmar så får jag svaret då.

Inte exakt

Han berättar att det var lite jobbigt under hans första tid som meteorolog i mitten av 90-talet. Då blev han besviken varje gång det blev lite fel.
– Jag har lärt mig att i det här jobbet går det inte att ha för mycket stolthet. Det går helt enkelt inte att vara helt exakt, säger Per.

Under övningen har det hittills bara varit en dag med risk för åska, något som väderpersonalen är extra noga med att ha koll på. Allt för att piloten ska kunna undvika dessa moln.
– Ett flygplan klarar normalt ett blixtnedslag, men det kan ställa till problem med elektroniken, berättar Per.

Gudrun Ackarp blev av en slump väderobservatör. Hon började åt Försvarsmakten för tio år sedan, de första tre jobbade hon på telefonväxeln i Kvarn. Men den lades ner och i samband med det såg hon att det fanns en ledig tjänst som väderobservatör. På den vägen är det – och hon ångrar sig inte:
– Det är ett jättespännande arbete, avslutar hon med ett leende.