Underhållstjänst under tak

Gråa containrar står uppställda i ett lastbilsgarage. Längs med golvet ligger kablar dragna i olika färger som leder till containrarna. Det är det första man ser när man besöker den svenska underhållsenheten i Pansio marinbas. Just dessa containrar, och personalen som arbetar i dem, har varit med om övningar och insatser på många olika ställen.

Finska och svenska underhållsenheterna arbetar tätt tillsammans. Foto: Juska Teittinen/Finnish navy
Torrt och varmt för den svenska underhållsenheten
Torrt och varmt för den svenska underhållsenheten Foto: Finnish Navy/Juska Teittinen
Örlogskapten Calle Nordbäck är chef för den svenska underhållsenheten.
Örlogskapten Calle Nordbäck är chef för den svenska underhållsenheten. Foto: Juska Teittinen/Finnish navy
Torrt och varmt för den svenska underhållsenheten Foto: Finnish Navy/Juska Teittinen
Örlogskapten Calle Nordbäck är chef för den svenska underhållsenheten. Foto: Juska Teittinen/Finnish navy

– Det svenska NSE (National Support Element) är en mobil enhet med uppgift att ge och samordna alla typer av logistikstöd till svenska stridsfartyg. Mobiliteten gör att både containrar och personalen snabbt kan flytta till det ställe där de bäst behövs, säger örlogskapten Calle Nordbäck som är chef.

I normala fall är containrarna grupperade utomhus, exempelvis i en hamn någonstans, men för första gången står man nu inomhus i ett stort garage.

– Det ger stora fördelar att kunna stå inomhus. Särskilt när vädret är som det är nu, regn och blåst. Både människor och materiel mår bättre av att vara torra fortsätter Calle Nordbäck.

Inuti containrarna finns kontor, genomgångsrum och mycket annat som behövs för att ge fartygen bästa möjliga stöd. Bakom containrarna finns till och med en egengjord badmintonplan med kamoflagenät som nät. Motion är viktigt, även under en övning.

Finska marinen har visat stort intresse för den svenska logistiklösningen, något som inte finns i Finland ännu. Bland annat har den finska marinchefen, viceamiral Juha Rannikko, besökt svenskarna. Svenskarna berättade bland annat om insatsen i Adenviken med operation Atalanta. Finlands regering har i dagarna beslutat att nästa år skicka ett fartyg till operation Atalanta i likhet med det som Sverige gjort, och fortfarande gör med HMS Carlskrona.

Även om uppställningsplatsen i det varma och torra garaget är utmärkt, stundar snart förändringar. Under nästa vecka kommer svenskarna att få stifta närmare bekantskap med det finska höstklimatet då man kommer att flytta sig norrut för att följa stridsfartygen och på så sätt kunna ge bästa möjliga stöd.