Trolig stridsvagnsmina orsak till skadat fordon

Den patrull som strax efter klockan 21.00 på onsdagskvällen den 8 september körde på en förmodad vägbomb i området cirka 30 km väster om Mazar-e-Sharif körde, efter undersökning, på en trolig stridsvagnsmina. Vid händelsen anmäldes att ingen personal skadats.

Patrullen hade under eftermiddagen den åttonde september varit på uppdrag i området väster om byn Ali Zayi och var på väg österut till anbefalld grupperingsplats för natten när händelsen inträffade. Platsen ligger sydväst om byn Ali Zayi längs den ökenväg som löper söder om Balkhflodens dalgång.

Efter sprängningen förflyttade sig besättningen till fots till ny stridsställning i området. I anslutning till händelsen besköts den svenska patrullen med finkalibrig eld. Denna beskjutning och beskjutning av andra delar av patrullen, pågick under cirka 45 minuter, dock kontrollerade patrullen det aktuella området under natten. Händelsens mest aktiva del genomfördes under cirka sex timmar. Sammanlagt har situationen tagit cirka tolv timmar från det att minan sprängdes under bilen tills det att enheterna åter var grupperade på platser enligt sina order.

Förstärkningar

Förstärkningar sändes till platsen och dessa kunde under natten till den nionde september säkra området och bärga de skadade fordonet som är transporterat till Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif.

Flygunderstöd kallades till platsen och detta var under en längre tid berett att ingripa om det skulle behövas för att understödja patrullen på platsen. Någon insats med flyg behövde dock inte göras.

Personterrängbil

I det drabbade fordonet, en personterrängbil 6 populärt kallad ”Galten”, fanns vid tillfället fyra soldater. De kvarstannade vid sitt förband under natten och befinner sig nu vid sitt förband. De kommer att undersökas av medicinsk personal och inom ramen för förbandets verksamhet genomförs avlastningssamtal för att underlätta den känslomässiga hanteringen av det inträffade.

– De aktuella patrullerna som nu genomförs är extremt viktiga för att skapa en trygg miljö för befolkningen inför det afghanska parlamentsvalet som kommer att genomföras den 18 september, säger chefen för den svenska kontingenten i Afghanistan, överste Gustaf Fahl och fortsätter. Talibanerna försöker försvåra genomförandet genom att skrämma lokalbefolkningen att inte utöva sina demokratiska rättigheter. Något som de afghanska säkerhetsstyrkorna tillsammans med Isaf har till uppgift att förhindra.