Swedec spår röjningsmetoder på räls

Det största hotet vid global militär och humanitär verksamhet är hemmagjorda bomber. Dessa benämns ofta som IED (Improvised Explosive Device) och placeras ibland vid järnvägar. I ett led att utveckla tekniken hur dessa hot ska bekämpas i järnvägsmiljö, bygger Swedec nu ytterligare en IED-testbana.

Medlemmar ur föreningen Nässjö Järnvägsmuseum sliter med att bygga tågräls som dåtidens rallare på Swedec testanläggning Norra Kulla. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Med hjälp av åldrad teknik och gamla rälslyftare byggs en toppmodern testanläggning.
Med hjälp av åldrad teknik och gamla rälslyftare byggs en toppmodern testanläggning. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Med hjälp av spårmått mäts avståndet för rälsen ut, vilket för moderna tåg ligger på exakt 1435 millimeter.
Med hjälp av spårmått mäts avståndet för rälsen ut, vilket för moderna tåg ligger på exakt 1435 millimeter. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Med hjälp av åldrad teknik och gamla rälslyftare byggs en toppmodern testanläggning. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Med hjälp av spårmått mäts avståndet för rälsen ut, vilket för moderna tåg ligger på exakt 1435 millimeter. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten

I samma takt som terrorister uppfinner ny teknik måste försvarsmakter världen över utveckla ny teknik att röja IED:er, vilket benämns IEDD (Improvised Explosive Device Disposal). För detta ändamål bygger nu Swedec i Eksjö till sin välkända testanläggning ”Norra Kulla”. Ytterligare en speciell övnings- och testbana anläggs, den första i sitt slag, i form av ett tågset på räls.

När möjligheten kom våren 2010, att anskaffa en del ur ett utrangerat tågset startades arbetet med IED-testbanan omedelbart. Kapten Dan Johansson, som vid sin tidigare anställning vid Swedec väckte idén till en specifik IED-tågbana, lånades in från Göta ingenjörsregemente, Ing 2. Dan Johansson besökte det skrotföretag i Nykroppa som har i uppgift av Storstockholms Lokaltrafik (SL) att montera ned teknisk utrustning på skrotade tåg. Vagnar fotograferades och teknisk data så som vikter och storleksmått dokumenterades. Kapten Johansson har sedan dess varit samordnare för arbetet och den drivande kraften kring projektets genomförande.

– Först funderade vi på att utforma IED-tågbanan så enkel som möjligt och placera vagnarna direkt på marken. Men för att få en så autentisk IED-bana som möjligt ändrade vi den idén till en mer kostsam modell. Beslutet att lägga räls och ställa vagnshjulen på normal nivå innebär att vi får en komplett test- och övningsmiljö med tåget i rätt höjd, berättar Dan Johansson.

För att få sakkunnig assistans kontaktades på ett tidigt stadium Nässjö Järnvägsmuseum. Föreningen har varit behjälplig i arbetet med att bygga en bit järnvägsspår. Lördagen den 25 september rådde febril verksamhet. Några medlemmar från Höglandet, en från Jönköping, en från Huskvarna och en långväga föreningsmedlem från Solna deltog.

Det glada gänget som utgjorde rallare (yrkesbenämningen förr i tiden) för en dag, jobbade med att lägga ut räls från 1878, modell äldre, på en i förväg preparerad vägbank. För att genomföra arbetet krävdes tidstypiska redskap som exempelvis rälslyftare, spårmått och skarvjärn.

– I och med att det är gammal och lite skev räls vi jobbar med får vi improvisera lite. Men det kommer att bli bra! uttryckte samordnaren från Nässjö Järnvägsmuseum, Peter Jonsson, som dagen till ära gick klädd i rallarhatt.

Nu när spåret ligger på plats hoppas Swedec att leveransen av tågvagnarna också ska gå som på räls.