Svensk skadad väster om Mazar-e-Sharif

Strax efter 20.00, lokal tid, skadades en svensk soldat i området cirka 40 kilometer väster om Mazar-e-Sharif. Soldaten, en förare av stridsfordon 90, skadades när fordonet som han framförde körde på en hemmagjord bomb. I anslutning till detta utsattes patrullen för beskjutning med finkalibriga vapen. Klockan 21.00 hade denna beskjutning upphört.

Soldaten gavs första hjälpen direkt i anslutning till skadeplatsen och helikopterunderstöd tillkallades. Sjuktransporthelikopter förde den skadade till det tyska fältsjukhuset på Marmal. Den skadade var vid medvetande när han avtransporterades och han anlände till fältsjukhuset cirka 21.30, lokal tid.

Soldaten har allvarliga skador men läget är stabilt. Så snart hans tillstånd medger kommer han att transporteras till Sverige för vidare vård.

Anhöriga är underrättade om det inträffade.

Verksamheten pågår i operationsområdet och ytterligare information kommer att lämnas när omständigheterna medger det.