Svensk patrull i strid

En svensk patrull i samarbete med afghansk polis hamnade under eftermiddagen den 29 september i stridskontakt med ett okänt antal motståndare. Händelsen inträffade strax efter klockan ett på eftermiddagen, lokal tid, då patrullen besköts med finkalibriga vapen i området 45 km väster om staden Shibirghan.

Elden besvarades och förstärkningar i form av flygstridskrafter kallades till området för att lämna stöd. Flyget behövde inte göra någon vapeninsats.

Efter cirka en och en halv timme hade motståndarna lämnat platsen för striden och patrullen kunde efter att ha undersökt området förflytta sig till den plats dit den beordrats.

Ingen personal ur patrullen, vare sig afghansk eller svensk, skadades under striden. Eventuella förluster bland motståndarna är inte kända.