Svensk- finländsk patrull i strid, misstänkt gripen

En svensk-finländsk patrull besköts under eftermiddagen den 29 september av ett okänt antal motståndare. Händelsen inträffade strax efter klockan sex på kvällen, lokal tid i området cirka 40 km väster om Mazar-e-Sharif. Patrullen besköts med finkalibriga vapen och raketgevär.

Elden besvarades och förstärkningar kallades till området för att lämna stöd. Beskjutningen upphörde efter ett antal minuter och situationen på platsen är för närvarande lugn. I anslutning till händelsen greps en person av afghansk polis.

Beskjutningen riktades mot en patrull som sedan lunchtid befunnit sig i området. Ingen personal ur patrullen, vare sig finländsk eller svensk, har fram till klockan 20.30 skadats under striden. Eventuella förluster bland motståndarna är inte kända.