Stickande förberedelser

De ingående förbanden i Nordic Battlegroup håller som bäst på med förberedelser inför den kommande beredskapen. Som en del av förberedelserna ingår ett stick i armen av en sjuksköterska.

Vaccinationerna har påbörjats av personalen vid Expeditionary Air Wing. Foto: Louise Levin
Först fylls en hälsodeklaration i.
Först fylls en hälsodeklaration i. Foto: Louise Levin
Sjuksköterska Eva Johansson har fullt upp. Förutom Twinrix, TBE/FMSE och vaccin mot Gula febern ska alla i förbandet blodgrupperas och vaccineras mot influensan.
Sjuksköterska Eva Johansson har fullt upp. Förutom Twinrix, TBE/FMSE och vaccin mot Gula febern ska alla i förbandet blodgrupperas och vaccineras mot influensan. Foto: Louise Levin
Pierre Raneryd och Anna Christensson med det internationella certifikatet som vaccinationerna är uppskrivna i .
Pierre Raneryd och Anna Christensson med det internationella certifikatet som vaccinationerna är uppskrivna i . Foto: Louise Levin
Först fylls en hälsodeklaration i. Foto: Louise Levin
Sjuksköterska Eva Johansson har fullt upp. Förutom Twinrix, TBE/FMSE och vaccin mot Gula febern ska alla i förbandet blodgrupperas och vaccineras mot influensan. Foto: Louise Levin
Pierre Raneryd och Anna Christensson med det internationella certifikatet som vaccinationerna är uppskrivna i . Foto: Louise Levin

Det handlar om att förbereda kroppen, att bygga upp ett försvar, därför har vaccinationerna påbörjats för personalen i Expeditionary Air Wing som från 1 januari 2011 står i beredskap för en eventuell insats.

Efter en obligatorisk läkarundersökning så ordinerar doktorn vaccinationer enligt vad som är föreskrivet för personal som ingår i utlandsstyrkan eller personal som förbereder internationell insats.

Vid första vaccinationstillfället ges Twinrix mot Hepatit A+B, TBE/FMSE mot fästingburen hjärninflammation och vaccin mot Gula febern.

– Vaccination mot Gula febern krävs av vissa afrikanska länder och även några i Sydamerika för att få resa in, berättar sjuksköterska Eva Johansson på Förvarshälsan vid F 17.

– Det är ett levande vaccin vi använder mot Gula febern. Ungefär en av tio kan få influensaliknande symptom och feberkänning, men det går över på några dagar, säger hon.

På Expeditionary Air Wing har soldaterna Anna Christensson och Pierre Raneryd blivit kallade för de första vaccinationssprutorna. För att få ett fullgott skydd så måste det gå en viss tid mellan varje vaccinationsspruta och tillfälle.

Damerna först, och Anna Christensson hoppar upp på britsen. Sjuksköterskan förklarar hur vaccinationen kommer att gå till och dukar upp med ampuller och nålar. Tre stick och sedan är det över.

– Det känns lite, det spänner lite i armen, säger hon efteråt.

Vänd mot dörren står kollegan Pierre Raneryd och väntar på sin tur. Först kontrollerar sjuksköterskan den ifyllda hälsodeklarationen, sedan går hon till läkaren som ordinerar innan hon kan ge vaccinet.

– Vad är det som bubblar, frågar Pierre Raneryd när sjuksköterskan pressar in vaccinet mot gula febern i armen.

– Det är bara lite luft kvar i ampullen, lugnar sjuksköterskan Eva Johansson.

Första vaccinationstillfället är klart för soldaterna, om cirka en månad är det dags för nästa dos.