Stabilt säkerhetsläge tillåter transformering av KFOR

Insatsen i Kosovo har pågått sedan 1999 och har av många beskrivits som den lyckade insatsen. Ytterligare ett tecken på det är att KFOR:s (Kosovo Force) stridsgrupper i närtid går från fem till fyra.

Sveriges bidrag till KFOR kommer i framtiden bestå av samverkansofficerare och rådgivare. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Förbandschefen för KS21 Lena Persson Herlitz.
Förbandschefen för KS21 Lena Persson Herlitz. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Chefen för KFOR Erhard Bühler.
Chefen för KFOR Erhard Bühler. Foto: Johnny Larsson Struwe/Försvarsmakten
Försvarsmaktens insatschef Anders Lindström besökte i förra veckan förbandet i Kosovo.
Försvarsmaktens insatschef Anders Lindström besökte i förra veckan förbandet i Kosovo. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Förbandschefen för KS21 Lena Persson Herlitz. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Chefen för KFOR Erhard Bühler. Foto: Johnny Larsson Struwe/Försvarsmakten
Försvarsmaktens insatschef Anders Lindström besökte i förra veckan förbandet i Kosovo. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten

KFOR:s uppgift i Kosovo är att skapa en säker miljö för alla invånare, oavsett etnisk tillhörighet. Det uppdraget är långt gånget. I och med framgången har KFOR:s truppbidrag efter hand anpassats. I närhet kommer KFOR:s fem stridsgrupper minskas till fyra. Stridsgrupp Centre som Sverige tillhör kommer att slås ihop med Stridsgrupp East.
– Sammanslagningen av stridsgrupperna är en naturlig utveckling då Kosovos administration och säkerhetsstrukturer över tiden utvecklas i en positiv riktning och har förmåga att själva ansvara för lokalbefolkningens säkerhet i vårt ansvarsområde, säger förbandschefen Lena Persson Herlitz.

Sammanslagningen har inneburit långsiktig planering med övningar och överlämning tillsammans med soldater från den östra stridsgruppen som leds av USA.
Strax efter sammanslagningen lämnar det sista svenska skyttekompaniet Kosovo. Sveriges bidrag kommer i framtiden i stället bestå av samverkansofficerare och rådgivare. Världssamfundet har länge sett att varaktig fred i ett tidigare konfliktdrabbat område måste uppnås med både militära och civila delar. Sveriges bidrag i Kosovo kommer mer och mer handla om långsiktig uppbyggnad av demokratiska institutioner vilket Försvarsmakten gör genom rådgivare och mentorer till Kosovos egen säkerhetsstruktur.
– KFOR har flexibla manöverförband som har förmåga att verka över hela Kosovo. Sammanslagningen av stridsgrupperna är ett steg på vägen till att öka fokus på samverkan och rådgivning men ändå ha kvar manöverförband i Kosovo om situationen, mot förmodan, skulle förvärras, säger förbandschefen Lena Persson Herlitz.

I och med sammanslagningen med Stridsgrupp East kommer Stridsgrupp Centres högvarter som funnits på finska Camp Ville att läggas ner och stridsgruppen kommer i stället att styras från amerikanska Camp Bondsteele. Den nya stridsgruppen kommer att vara mobil för att kunna täcka upp ett större geografiskt område.
– I ett första steg i KFOR:s transformering reducerade vi antalet soldater från 15 000 till 10 000. 10 000 är tillräckligt för storleken på landet och tillräckligt för att lösa våra uppgifter. Att reducera trupperna är naturligt och vi måste fundera på hur vi ska gå vidare. Vi kan inte finnas kvar i Kosovo för evigt. Men vi måste förbereda oss och vi kommer inte att göra någonting som inte säkerhetsläget tillåter, säger chefen för KFOR Erhard Bühler.

Försvarsmaktens insatschef Anders Lindström som är ytterst ansvarig för att planera och genomföra alla svenska insatser, både i Sverige och i utlandet besökte förbandet i Kosovo i förra veckan. Även han ser att KFOR tar ett naturligt steg i sammanslagningen.
– Det ert förband är med om är ett viktigt steg och ni får vara med om transformeringen, sa han när han talade till det samlade svenska förbandet.