Spänt läge inför det Afghanska parlamentsvalet

Arbetet inför det afghanska valet har under hela den gångna veckan ökat i intensitet. Stora ansträngningar har gjorts och görs av de lokala myndigheterna, de afghanska säkerhetsstyrkorna och av ISAF inför morgondagens val.

I norra Afghanistan ser det kvällen före valet ut som att valdagen kommer att kunna genomföras i huvuddelen av det svensk- finländska ansvarsområdet. Dock har upprorsmän under fredagen den 17 september placerat ut ett stort antal hemmagjorda bomber längs vägarna.
 
Dessa slår nu blint främst mot civila som saknar kunskaper för att kunna skydda sig mot dessa sprängladdningar. Samtidigt drabbas även de afghanska säkerhetsstyrkorna och ISAF av dessa under sin verksamhet att förhindra våldet från att breda ut sig.

– Talibanerna försöker nu göra verklighet av sina hot att förvägra den afghanska befolkningen sina demokratiska rättigheter, säger chefen för Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT MeS), överste Gustaf Fahl. Genom vår verksamhet har vi försvårat deras aktiviteter under en längre tid men under fredagen har vi påträffat cirka ett dussin hemmagjorda bomber, så kallade IED:er, längs vägarna. Tragiskt nog ser det just nu ut som att det i detta sammanhang förolyckats ett stort antal oskyldiga människor som i en civil bil körde på en av dessa terrorbomber.

Under sommaren och förhösten med Ramadan har det funnits en trend att våldet lugnat ned sig inom det svensk-finska ansvarsområdet. Den trenden kan nu komma att förändras om våldet fortgår också efter valet. Detta återstår att se och de kommande dygnen kan bli bestämmande för hur resten av hösten ska komma att utveckla sig för afghanerna i norr.

En orolig fredag


Enheterna ur PRT MeS patrullerar tillsammans med afghanska säkerhetsstyrkor och stöder med utdelning av valmaterial under förberedelserna till parlamentsvalet. Inom ramen för detta så har ett flertal stridsaktiviteter inträffat. Bland annat följande:

Strax före 14.00-tiden på eftermiddagen, lokal tid, skadades ett svenskt fordon av en vägbomb i området söder om Mazar-e-Sharif. Ingen personal i fordonet skadades vid denna explosion. Förstärkningar sändes till området för att lämna det stöd som krävdes.

Efter denna tidpunkt körde ytterligare en svensk patrull på en hemmagjord bomb i området mellan Mazar-e-Sharif och Sheberghan. Också det utan att personskador uppstod på någon av personalen på platsen. I anslutning till detta öppnade okända personer eld mot patrullen och sammanstöten slutade med att de afghanska säkerhetsstyrkorna jagade bort upprorsmännen i området. Två togs till fånga av de afghanska säkerhetsstyrkorna innan stridskontakten var över.

Huvuddelen av de IED:er som påträffats har funnits i området cirka 40 km väster om Mazar-e-Sharif. Enheter ur PRT MeS arbetar under det kommande dygnet kontinuerligt med att röja dessa och därmed göra det möjligt för befolkningen att under morgondagen delta i Afghanistans parlamentsval.

Ytterligare information kommer att lämnas när läget så medger.