Soldaterinran

Tisdagen den fjortonde september genomfördes soldaterinran på Kungsholmen. Ceremonin som kan ha varit den sista, då inriktningen är att grundläggande soldatutbildning ej längre kommer att genomföras på ön.

Det finns många ställen för de anhöriga att betrakta sceneriet ifrån. Foto: Håkan Jönsson
Soldaterinran frammanar allvar och eftertanke.
Soldaterinran frammanar allvar och eftertanke. Foto: Håkan Jönsson
Förutom med Marinbasens tretungade fana fördes även traditionsfanan från KA2.
Förutom med Marinbasens tretungade fana fördes även traditionsfanan från KA2. Foto: Håkan Jönsson
Marcia Carolus Rex framförd på Eb-trumpeter och fältpukor av Marinens musikkår.
Marcia Carolus Rex framförd på Eb-trumpeter och fältpukor av Marinens musikkår. Foto: Håkan Jönsson
Soldaterinran frammanar allvar och eftertanke. Foto: Håkan Jönsson
Förutom med Marinbasens tretungade fana fördes även traditionsfanan från KA2. Foto: Håkan Jönsson
Marcia Carolus Rex framförd på Eb-trumpeter och fältpukor av Marinens musikkår. Foto: Håkan Jönsson

Ungefär 250 anhöriga, många från Mälardalen och andra avlägsna trakter hade samlats för att bevittna denna högtidlighet för de c:a 200 rekryterna.

Dagen erbjöd ett utmärkt tillfälle för de nya medarbetarna i Försvarsmakten att visa upp sina förläggningar och omgivande miljö för nära och kära.

Själva ceremonin avhölls i omedelbar anslutning till den för ön så karakteristiska rundhamnen. Om man frågar fortadjutanten om vad platsen heter, får man svaret: inre borggården på norra Redutten. Undras om det kommer att stå i historieböckerna?

Bortsett från att det hela gick av stapeln ungefär en mil ut från fastlandet, var det mesta sig likt jämfört med vilken annan soldaterinran som helst: En ställföreträdande marinbaschef och en präst, båda med utmärkta anföranden för övrigt, flaggvakt och Marinens musikkår. Och med tanke på den historiska stunden, var det helt på sin plats att himlen inte kunde hålla tårarna borta.

Må framtiden te sig ljus både för de nya rekryterna och för Kungsholmen!