Snart redo för gemensam insats

Svenska amfibieförband är en naturlig samverkanspartner för nederländska marina förband. Det säger kommendör Peter van den Berg, fartygschef på HNLMS Rotterdam, som just nu övar tillsammans med Amfibieregementet.

Gemensam amfibeoperation. Foto: Kristina Swaan/Amf 1/Försvarsmakten
Stridsbåt mot dockning av HNLMS Rotterdam.
Stridsbåt mot dockning av HNLMS Rotterdam. Foto: Kristina Swaan/Amf 1/Försvarsmakten
Nederländska specialförband har nyss klivit i land.
Nederländska specialförband har nyss klivit i land. Foto: Kristina Swaan/Amf 1/Försvarsmakten
Kommendör van den Berg och överstelöjtnant Roger Nilsson.
Kommendör van den Berg och överstelöjtnant Roger Nilsson. Foto: Kristina Swaan/Amf 1/Försvarsmakten
Stridsbåt mot dockning av HNLMS Rotterdam. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Nederländska specialförband har nyss klivit i land. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kommendör van den Berg och överstelöjtnant Roger Nilsson. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

 – Jag upplever att svenska och holländska soldater och officerare fungerar på ungefär samma sätt. Vi har ett högt säkerhetstänkande samtidigt som vi fokuserar på att lösa uppgiften. Det har gjort att inledningen på övningen har fungerat oerhört smidigt.

Övningen mellan Amfibieregementet och det nederländska amfibiestridsstödsfartyget HNLMS Rotterdam är nu inne på det sjunde dygnet. De svenska soldaterna och officerarna har snabbt kommit in i rutinen ombord på fartyget. Som alla övningar, började även den här med genomgångar om säkerheten, mål och syfte med övningen och övningsplaner gicks igenom.

Nästa fas var momentövningar. Allteftersom moment övas, har också svårighetsgraden på övningen ökat. Bara att navigera i svenska vatten är en utmaning för de nederländska besättningarna. Det finns lite mer skärgård att ta hänsyn till jämfört med den holländska kusten.

Under några dagar har det genomförts dockningsövningar där stridsbåtarna ska dockas in i HNLMS Rotterdam, vilket kräver mycket precision och kunskap av både fartygschefen och hans personal men inte minst av stridsbåtsföraren. Det ska kunna göras i olika väderleksförhållande och under mörker.

Under torsdagen genomfördes en gemensam amfibieoperation med soldater och officerare ur de båda enheterna sida vid sida. Det fungerade mycket väl redan efter den här korta tiden.

Samövning utvecklar den amfibiska förmågan

Hittills är både fartygschefen van den Berg och den övade chefen för den svenska amfibiestyrkan överstelöjtnant Roger Nilsson, nöjda med övningen. Båda nationerna är vinnare på den här övningen.
– För amfibiebataljonens del är det viktig erfarenhet att fungera ombord på ett fartyg med allt från det vardagliga till att planera och genomföra amfibieoperationer. En av utmaningarna för oss är snarare att hålla tillbaka ambitionen, säger Roger Nilsson.

HNLMS Rotterdam har under en period legat på varv för underhållsarbeten. Många av personalen är också nya och den här övningen är den första för flertalet ur besättningen, därför är det en extra utmaning för Holländarna.  

– Då jag har personal där många är nya och har olika erfarenhet, är det viktigt för mig som chef få alla att jobba åt samma håll. Det är lika viktigt för kockarna att serva med mat som det är för den enskilda båtchefen att behärska sin roll. Det är ett lagarbete där alla är lika viktiga. Detta ska då också kopplas ihop och fungera med våra svenska kollegor ur amfibiebataljonen, vilket jag tycker det gör, sa Peter van den Berg.

Båda länderna kan inte nog understryka vikten av den erfarenhet och ökade kunskap denna samövning medför avseende utveckling av den amfibiska förmågan.

– Efter den här övningen nu i Sverige och senare i oktober på Englands sydkust är vår övertygelse om att vi är redo för en gemensam insats, avslutar van den Berg och Nilsson.