Snabb logistik för bästa resultat

Hercules-förbandets uppgift under flygvapenövningen är egentligen samma uppgift de har varje dag, att förflytta personal och utrustning. En fördel med att använda just transportplanet Hercules är att besättningen kan flyga in passagerare och utrustning till ställen där det kan vara för farligt för att använda marktransporter. Det finns många fördelar med att använda flygplan för transporter och att det går fort är naturligtvis en av dem.

Herculesplan kan snabb frakta mycket last långa sträckor. Foto: John Lidman/Försvarsmakten

– Vår uppgift kommer oftast i inledningsskedet av en händelse. Vi kan vara på plats snabbt med personal och utrustning, säger Bogdan Löwdin, ställföreträdande divisionschef på transportflygdivisionen.

Alternativen till flygtransporter när mycket utrustning ska fraktas är till exempel lastbil-, tåg- och båttransporter. Och båtar är ofta bra alternativ.

– Men en sträcka som för en båt tar två månader löser vi på två dagar, säger Bogdan. Utan oss tar allting mycket längre tid.

Möjlighet till strategisk transport

Sedan ungefär ett år tillbaka hyr Sverige tillsammans med elva andra länder tre C-17 Globetrotter. Dessa flygplan kan ta omkring fyra gånger mer last än en Hercules och är en så kallad strategisk transportresurs. Att den är strategisk betyder i princip att den kan frakta mycket last långa sträckor. Dessa flygplan kommer att användas till att flyga personal och materiel till flygplatser nära konfliktområden. Sedan används Herculesplanen till att frakta vidare utrustningen in till områden där hotet kanske är högre. På detta sätt utnyttjar man transportresurserna på ett bättre sätt. Anledningen till att Hercules används för de kortare så kallade taktiska transporterna är bland annat att personalen är speciellt utbildad och att flygplanen är utrustade för att kunna skydda sig mot hot på marken och från andra flygplan.

Används i stöd till samhället

Hercules-förbandet används även i Försvarsmaktens stöd till övriga samhället. Ett exempel på viktiga uppgifter som förbandet har är att frakta den ECMO-ambulans som normalt finns vid Karolinska sjukhuset. Det finns bara tre sådana ambulanser i världen. ECMO-utrustningen syresätter blodet för en patient där de egna lungorna inte fungerar. Dessa ambulanstransporter utfördes till exempel i samband med fågelinfluensan. Från ett sjukhus i Stockholm till ett sjukhus i England tar det knappt fyra timmar. En likadan marktransport skulle ta mycket lång tid.

Transportflyget har tidigare fått order att stödja Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) vid exempelvis stormen Gudrun och vid tsunami-katastrofen. Och det finns alltid en besättning som står beredda att åka för att hjälpa nödställda, varthän i världen de än må finnas.