Sjukvårdspersonal och officerare på jägarutbildning

Varje år genomförs kurs i jägartjänst vid Arméns jägarbataljon. Vid årets kurs som gick av stapeln under några veckor i augusti och september deltog 16 anställda. De fick tillfälle att få tillämpa beprövad stridsteknik och standardförfaranden som är gällande för jägartjänsten.

Kursdeltagarna fick prova på många sätt at ta sig fram, här genomförs överskeppning med så kallad repbro. Foto: Jonny Andersson/Försvarsmakten
Överskeppning med patrullbåt.
Överskeppning med patrullbåt. Foto: Jonny Andersson/Försvarsmakten
Här övas passage av hinder.
Här övas passage av hinder. Foto: Jonny Andersson/Försvarsmakten
Under kursen genomfördes även samövning med helikopter.
Under kursen genomfördes även samövning med helikopter. Foto: Johan Althén/Försvarsmakten
Överskeppning med patrullbåt. Foto: Jonny Andersson/Försvarsmakten
Här övas passage av hinder. Foto: Jonny Andersson/Försvarsmakten
Under kursen genomfördes även samövning med helikopter. Foto: Johan Althén/Försvarsmakten

Budskapet som mötte de 16 deltagarna när kursen inleddes var:
”En jägarchef kännetecknas av tydlighet, initiativkraft, uthållighet, noggrannhet samt föregångsmannaskap. Viljan att lösa uppgiften och förmåga att driva igenom fattade beslut. Jägarchefen förväntas lösa uppgifter på djupet och långt framskjutet avstånd.”

Av årets deltagare utgjordes huvuddelen av anställda vid jägarbataljonen, del av dessa var medicinsk personal, det vill säga läkare och sjuksköterskor som är krigsplacerade i jägarbataljonens kvalificerade sjukvårdsgrupper, så kallade QMT, Qualified medical teams. Utöver dessa deltog även officerare från Blekinge flygflottilj, F 17 och I 19:s pansarbataljon i Boden.

Ny materiel

Kursen är ett välbehövligt tillfälle att få tillämpa beprövad stridsteknik och standardförfaranden som är gällande för jägarbataljonen. Utbildningen är en stridstekniskkurs men används även för att introducera ny materiel vid jägarbataljonen. Nytt för i år var bataljonens taktiska sambandssystem radio 1512 samt mörkerriktmedel till automatkarbinen, Ak 5.

Målsättningen med kursen är att eleven skall efter utbildningen ha en mycket god förmåga att lösa strids- och spaningsuppgifter på gruppnivå som patrullchef. Utöver det skall eleven efter genomförd kurs kunna verka som instruktör i patrulltjänst och ha fått uppleva de metoder och den trupputbildning som kännetecknar jägarbataljonen.

Eleven skall också genom sina egna upplevelser få ökad förståelse för kopplingen mellan fysisk prestationsförmåga, personlig färdighet och patrulltjänst. Under kursen genomfördes de fysiska grundkrav som ställs på en jägarsoldat och som avslutning genomfördes en längre sammanhängande insats under fyra dygn. Insatsen avslutades med en 20 kilometer lång snabbmarsch med ett tidskrav på två timmar och tjugo minuter.

Skarp ammunition och indirekt eld

Stridsutbildningen med skarp ammunition är en ytterst viktig del av den militära utbildningen. Det är den enskilt viktigaste förberedelsen för en insats då utbildningen är krävande. Vaksamheten måste vara på högsta nivå även om kropp och huvud är trötta. Större delen av kursen genomföres uteslutande med skarp ammunition, vid ett avslutande överfall tilldelades soldaterna granatkastare och de kunde därigenom säkerställa eget understöd med indirekt eld.

Då Arvidsjaurs skjutfält är lättillgängligt, mycket väl tilltaget och optimerat för jägartjänst är övningsmöjligheterna stora. Den tillämpande delen av utbildningen syftar till att skapa truppföringstillfällen och varje insats genomföres endast en gång, därefter ny uppgift – ny chef.