Sista flygningen med Ugglan

Efter elva års flygningar med Sveriges taktiska UAV system Ugglan går systemet nu i graven. Ugglan ersätts med ett nytt system kallat Örnen, UAV 03. Systemet kommer att innebära att vi kan flyga längre sträckor, under längre tid med mindre resurser.

Det var vi som gjorde det! Teknikerna bärgar flygplanet efter landning. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
I markstationen sitter piloten (närmast kameran) och inhämtningsledare.
I markstationen sitter piloten (närmast kameran) och inhämtningsledare. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
I markstationen sitter piloten (närmast kameran) och inhämtningsledare. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten

Det var för elva år sedan som det franska obemannade flygplanet köptes in till den svenska Försvarsmakten. 1999 överlämnade Försvarets materielverk flygplanet till K 3 i Karlsborg och sedan dess är K 3 det förband i Försvarsmakten som har ansvar för flygningar med obemannade luftfarkoster. Ugglan har väl fyllt sin uppgift under de år den brukats och Försvarsmakten är nu redo för att nyttja en farkost som ger ännu bättre förutsättningar för att verka, i Sverige eller någon annanstans i världen.

Överallt där konflikter pågår används UAV:er. Anledningen är att de inte behöver ha en pilot i farkosten och därför blir billigare och enklare att tillverka.  Med hjälp av den kamerautrustning som finns i farkosten kan man i direktsändning skicka bilder som kan ge den information man behöver för att nyttja förbanden så rätt som möjligt på ett så säkert sätt som möjligt. Att svenska soldater i till exempel Afghanistan eller på annan plats i världen behöver så mycket underrättelser som möjligt för att undvika att bli överraskade tycks vara självklart och att Sverige i likhet med andra länder också skall ha denna möjlighet är ett måste.

Den farkost som regeringen har gett klartecken till att köpa in är en amerikansk farkost med över 500 000 flygtimmar. Detta innebär att det är ett väl beprövat system som direkt kan komma våra förband till nytta. Farkosten, som i Sverige kommer att heta ”UAV 03 Örnen”, kommer att levereras till Sverige i vår efter att personal från K 3 utbildats, och så snart som möjligt efter detta sättas in i Afghanistan. Fördelen med det nya systemet är att det kan flyga betydligt längre under längre tid vilket kommer att gynna verksamheten.

Det var alltså inga ledsna ansikten som bevittnade den sista flygningen med Ugglansystemet utan personal som såg med tillförsikt på framtiden.