Robotaktiviteter på Norra Kulla

Försvarets materielverk (FMV) ska under hösten 2010 överlämna Amröjrobot 5 till Försvarsmakten. Upphandlingen innefattar även utbildning på systemet till dem som på olika sätt ska arbeta med roboten. Utbildningen pågår just nu vid Swedecs testanläggning på Norra Kulla, där Swedec valt att förlägga utbildningen.

Amröjrobot 5 synas ur alla vinklar av eleverna på utbildningen. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Chefen för Swedec överste Ronnie Nilsson (till vänster i bild) bevittnar, tillsammans med personal från Funktionsenheten, ett av utbildningsmomenten.
Chefen för Swedec överste Ronnie Nilsson (till vänster i bild) bevittnar, tillsammans med personal från Funktionsenheten, ett av utbildningsmomenten. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Chefen för Swedec överste Ronnie Nilsson (till vänster i bild) bevittnar, tillsammans med personal från Funktionsenheten, ett av utbildningsmomenten. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten

Ur en internationell upphandling bland robottillverkare, som FMV gjort sedan tidigare, som vanns av ett amerikanskt företaget har ett komplement till Amröjrobot 4 tagits fram. Representanter från företaget har deltagit på Norra Kulla under utbildningstiden.

På uppdrag av FMV har personal vid Funktionsenheten på Swedec sedan länge varit involverad i utvecklingsarbetet med roboten. Med Amröjrobot 5 som redskapet kallas, har det bedrivits många olika testverksamheter för att arbeta fram lämpliga användarmanualer och få ett säkerhetsgodkännande av tekniken. 

– Swedec utgör navet inom ammunitions- och minröjningsverksamhet och är då också en bra plats för utbildningen kring roboten, säger projektledaren Sten Andersson, konsult på FMV avdelning AK Mark Vapen. Kollegan från FMV, Ulf Gunneflo, var enig med Sten Andersson om att Swedec testanläggning Norra Kulla är bra för där ges också möjlighet till att testskjuta med tekniken.

Under hösten 2010 står FMV inför ett överlämnande av Amröjrobot 5 till svenska försvaret. Enheten Teknik Mark vid förbandet P 4 Skövde, med personal placerad på Eksjö garnison, ska ha ett samordningsansvar för materielen inom Försvarsmakten och har därför närvarat vid utbildningen. Lokala servicemän och tekniker från FMLOG har deltagit inför deras kommande arbete med service och reparation av maskinen.

Övrig personal som deltagit i kursverksamheten på Norra Kulla är personal vid Försvarsmakten som ska nyttja Amröjrobot 5 i funktioner inom bland annat Nordic Battle Groupe (NBG) och personal tilltänkta för utlandstjänst i FN, International Security Assistance Force (Isaf) eller i engagemang inom Nato i Kosovo Forces (KFOR).