Populär utbildning i full gång

Nu har den populära utbildningen GSU Hemvärn startat upp och är inne i sin tredje utbildningsvecka. Norrbottens regemente genomför utbildning på fyra platser i Norrland: Kiruna, Umeå, Härnösand och Östersund. Utbildningen pågår under tiden 23 augusti till 19 november, 2010 och omfattar totalt 160 ungdomar.

Anna Olsson, Sundsvall, har hittat sin pall med den personliga utrustningen. Foto: Hans-Åke Pettersson/Försvarsmakten
Urban Fröberg, Västernorrlandsgruppen, visiterar.
Urban Fröberg, Västernorrlandsgruppen, visiterar. Foto: Hans-Åke Pettersson/Försvarsmakten
Urban Fröberg, Västernorrlandsgruppen, visiterar. Foto: Hans-Åke Pettersson/Försvarsmakten

Syftet med utbildningen är att erbjuda ungdomar som inte gjort lumpen att få de grundkunskaper som krävs för att bli hemvärnssoldat eller för fortsatt utbildning inom Försvarsmakten. Utbildningen heter "Grundläggande Soldat Utbildning", GSU, och pågår under 90 dagar.


Utbildningen vid Västernorrlandsgruppen i Härnösand hade lockat 185 sökande. Efter uttagningsprocessen antogs 42 rekryter dessutom hade åtta nyrekryterade lottor samlats för inskrivning den 23 augusti. Under denna tredje utbildningsvecka är deltagarna på gång att lära sig vapenhantering och sjukvårdstjänst.
– Det utmärkande för alla deltagarna är den höga motivationen och de flesta har för målsättning att fortsätta inom Försvarsmakten på något sätt, säger Jens Persson, Västernorrlandsgruppen.

Ny materielhantering

Nytt för årets inryckning var att den personliga utrustningen stod färdigpackade i pallar. Tidigare har de inryckande fått ut sin utrustning via förråd på plats.  För att kläd- och skostorlekar skulle stämma hade de inryckande redan vid mönstringen och informationsträffar fått lämna personliga uppgifter som sedan vidarebefordrads till Försvarsmaktens centrallager i Arboga.
– Det här är en nytt sätt att utrusta deltagarna och systemet fungerade bra. Erfarenheterna tas till vara för att sedan utvärdera om det blir ett varaktigt koncept, säger Jens Persson.

Ungdomarna genomför sin utbildning med detta på schemat:
• Uppträda i strid
• Hantera sitt personliga vapen (under utbildningen Ak5)
• Skydda sig själv mot kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära stridsmedel så kallade CBRN-stridsmedel
• Ta hand om och transportera skadade och sjuka
• Bevaka och skydda militära anläggningar
• Tillämpa reglerna om folkrätt för soldater i krig och fred
• Övervaka och stödja samhället vid fredstida kriser och naturkatastrofer
• Hantera kulsprutor, pansarbrytande vapen och kommunikationsutrustning