Politiker besökte Skövde

Politiker från folkpartiet har varit och besökt Försvarsmakten i Skövde, där de fick möjlighet att träffa de som ingår i Nordic Battlegroup.

Allan Widman, Jasin Ulama och Sven Antonsson vid besöket på trosskompaniet Foto: Camilla Broberg/Försvarsmakten
Christer Winbäck hos John Karlsson på skyttekompaniet.
Christer Winbäck hos John Karlsson på skyttekompaniet. Foto: Camilla Broberg/Försvarsmakten
Christer Winbäck hos John Karlsson på skyttekompaniet. Foto: Camilla Broberg/Försvarsmakten

Som ledamot och f d ledamot i Försvarsutskottet är Allan Widman och Christer Winbäck väl insatta i försvarsfrågor, men vill fortlöpande informera sig om verksamheten vid Försvarsmaktens olika verksamhetsställen. 1 september kom de till Skövde för att besöka Skaraborgs regemente P 4, Trängregementet och Markstridsskolan.
– Det är positivt att de som bereder underlaget för riksdagsbesluten i försvarsfrågor kommer och följer upp hur genomförandet av besluten fortlöper, säger Ronald Månsson garnisonschef.

Delegationen från Folkpartiet var intresserade av att uppdatera sig i hur det har gått för regementena att rekrytera till bland annat Nordic Battlegroup (EU snabbinsatsstyrka) när nu personalförsörjningen till Försvarsmaktens uppdrag sker på helt frivillig basis. Besöket gav Skövdes delar ingående i Nordic Battlegroup chans att visa upp sin verksamhet. Personal från både logistikbataljonen vid Trängregementet och P 4:s tross- och skyttekompaniet fick möjlighet att prata med politikerna.

Garnisonschefen Ronald Månsson berättade om fördelarna med garnisonens samordning som i sin tur skapar stordriftsfördelar och rationalitet, något som Widman tycker är en bra utveckling.

Med vid besöket var också lokala folkpartipolitiker, Mikael Wendt Skövde, Ulla-Britt Hagström Länsförbundet Skaraborg, Sara Wennerholm Skola/utbildning Skövde, Karin Schmidt Skola/utbildning Skövde och Kaj-Eve Enroth ordförande i Fritidsnämnden Skövde.