På annan plats

Under flygvapenövning 2010 flyger JAS 39 Gripen både från egna baser och civila flygplatser. Det är en del i att nyttja flygstridskrafterna på bästa sätt från den plats där de ger mest effekt i försvaret av Sverige.

Torbjörn Eriksson är lokal övningsledare i Kalmar. Under flygvapenövningen är militärt flyg tillfälligt baserat på den civila flygplatsen här. Foto: Louise Levin

– Den nya inriktningen av Försvarsmakten där förmågan till nationellt försvar ska öka gör att vi måste hitta lösningar som ger bäst effekt, säger Torbjörn Eriksson, lokal övningsledare under flygvapenövning 2010 på Kalmar Airport och till vardags ställföreträdande flygbasbataljonschef vid F 21.

De två flygbasbataljonerna som finns i flygvapnet, en på F 17 och en på F 21, ska kunna gruppera på ett flertal platser runt om i Sverige samtidigt för att kunna försvara våra gränser.

– Det gäller att lära sig att samverka och nyttja de flygplatser som kan möta de krav vi har på infrastruktur för att kunna verka från den platsen under en kortare period, berättar Torbjörn Eriksson.

Det kan handla om uppställningsplatser för flygplan, lokaler för personalen och att det finns tjänster som vi kan nyttja.
– Ett exempel är att om vi flyttar verksamheten till en militär bas som inte används dagligen och det är vinter, då måste landningsbana, taxibanor och uppställningsplatser vara fria från snö innan vi kan börja bedriva verksamhet därifrån, säger Torbjörn.

Det tar både lång tid och är resurskrävande. Men det är något vi gör om vi ska basera under en längre period för att öka vår handlingsfrihet och därigenom minska påverkan för civil flygverksamhet.
– Om vi samtidigt, som komplement till våra baser, använder oss av civila flygplatser så ökar vår tillgänglighet. Men viktigast är att vi kan lösa vår uppgift att försvara Sveriges gränser, avslutar Torbjörn Eriksson.