Österberg fascinerades av flottiljens verksamhet

En socialdemokratisk politikergrupp bestående av riksdagsledamöterna Sven-Erik Österberg och Johan Lövstrand, riksdagskandidat Johan Andersson och kommunalrådet Lena Micko besökte under fredagen Helikopterflottiljen i Linköping.

Från vänster Johan Andersson, Johan Lövstrand, Sven-Erik Österberg tillsammans med flottiljchef Magnus Westerlund var mycket nöjda med besöket på flottiljen. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Besökarna fick en presentation av helikopter 14 och helikopter 15.
Besökarna fick en presentation av helikopter 14 och helikopter 15. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Sven-Erik Österberg och Lena Micko får en förevisning av helikopter 15.
Sven-Erik Österberg och Lena Micko får en förevisning av helikopter 15. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Besökarna fick en presentation av helikopter 14 och helikopter 15. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Sven-Erik Österberg och Lena Micko får en förevisning av helikopter 15. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten

Under besöket gav flottiljchef Magnus Westerlund besökarna en inblick i flottiljens verksamhet, där han beskrev såväl dagens organisation, men även hur morgondagens tänkta organisation kommer att se ut.
Westerlund visade också vilka insatser flottiljen i närtid står inför och förklarade vilka helikoptrar som kommer att delta i respektive insats.
 
– Helikopterflottiljen i Linköping har en bred och imponerade verksamhet.
Den fyller ett stort behov i den moderna svenska försvarsmakten för överskådlig framtid, sa Sven- Erik Österberg under besöket..

Förbandschef för helikopterstyrkan under ME 02, Robert Karjel redogjorde efter lunch för besökarna poängen med att ha en helikopter baserad på örlogsfartyg.
– Helikopterenheten medger ett ökat operationsområde för örlogsfartyget och är en mycket uppskattat resurs, säger Robert Karjel.
Föredragningen var uppskattad och fick besökarna att förstå effekten som en helikopter kan bidra med i dessa sammanhang. Under fyra månader genomfördes 600 uppdrag varav 180 av dessa var skarpa.

Dagen avslutades med en rundvandring på flottiljen där besökarna fick se såväl helikopter 15 som helikopter 14. I samband med genomgångarna av de olika helikoptersystemen fick besökarna även möjligheten att ställa frågor.