Öppenhet viktigt för länder i OSSE

– Det är ett väldigt trevligt besök. Det är så öppet och vänligt här, säger Markus Hauser från Schweiz som just kommit till F 17.Han är en av besökarna som ingår i en grupp med medlemmar ur OSSE-länder som regelbundet besöker och kontrollerar militär verksamhet i de olika länderna.

En ungersk deltagare tittar på planet SK 60. Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmakten
42 olika deltagare varav 25 olika nationer deltog i besöket.
42 olika deltagare varav 25 olika nationer deltog i besöket. Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmakten
Soldaterna på F 17 visar sin del av verksamheten.
Soldaterna på F 17 visar sin del av verksamheten. Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmakten
Deltagarna ställde många frågor.
Deltagarna ställde många frågor. Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmakten
42 olika deltagare varav 25 olika nationer deltog i besöket. Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmakten
Soldaterna på F 17 visar sin del av verksamheten. Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmakten
Deltagarna ställde många frågor. Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmakten

Medlemsländerna i OSSE, Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa, gör dessa besök med stöd av något som kallas Wiendokumentet. Det går helt enkelt ut på att visa vardagen på sitt militära förband, i det här fallet flygbasen F17 i Ronneby.
Det är alltså inte frågan om att visa det bästa, det spetsigaste eller modernaste utan ordinarie status. Detta gör man för att stärka gemenskapen och tryggheten för att därmed undvika ”sneda blickar” eller sammanstötningar på grund av ovetskap om vad grannen gör.
– OSSE fyller sin funktion så till vida att man inte slår ihjäl folk som man fikar med, menar Thomas Möller, som är Högkvarterets representant under besöket.
Besöket som sker under 24 timmar började i tisdags med att General Anders Lindström, chefen insats, höll ett välkomsttal följt av chefen för F 17 som berättade om flygflottiljen.

Under onsdagen visades alla delar av F 17 upp. Gruppen fick se och höra om förbandets JAS-koncept, jakt- attack och spaning, och titta runt i hangarerna. Även övriga delar i Ronneby garnison, såsom 3. helikopterskvadronen, Flygverkstaden, EAW, Expeditionary Air Wing, (Flygvapnets del i Nordic Battlegroup) samt Norrlandsflyg, som svarar för sjö- och flygräddning, visade upp sig.
Besökarna var väldigt nöjda med den öppenhet och professionalism som garnisonens personal visade i samband med besöken på de olika arbetsplatserna.
– Det är mycket intressant att vara här, tycker Jakop Zdvorko från Kroatien.

Efter dagens späckade program bjöds det på kultur i form av besök på Karön, en ö utanför Ronneby där societeten förr gärna tillbringade sin lediga tid.
Nästa dag fortsatte besöket med buss upp till SWEDEC i Eksjö.
Besöket i sin helhet pågick till torsdag kväll. Sedan åker deltagarna åter till sina respektive länder för att avlägga rapport.