Operation ombord

Insatsen utanför Somalia är inte utan risk för de kvinnor och män som ingår i Operation Atalanta. Därför ställs det stora krav på bland annat sjukvården ombord. HMS Carlskrona är ett av två fartyg i EU-insatsen som håller en så kallad Role 2 LM beredskap.

Den skadade förs ut ur helikoptern och ned på helikopterdäck där läkare tar emot. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Inne i operationssalen är personalen klar för påbörja operationen omgående.
Inne i operationssalen är personalen klar för påbörja operationen omgående. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Inne i operationssalen är personalen klar för påbörja operationen omgående. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Dagens övning genomförs med en fransk helikopter som inkommer med en skottskadad patient som vinschas ombord. Sjukvårdspersonal tar emot och transporterar den skadade ned till operationssalen där arbetet omedelbart påbörjas. Efter att ha gått igenom samtliga steg i operationen avbryts övningen.

– Idag gick det väldigt bra! Vi och de medverkande besättningsmedlemmarna från det franska fartyget Floreal är mycket nöjda med beredskapen och det arbete som gjordes. Det står klart att vi har en bred sjukvårdskompetens ombord, säger stabsläkare Åke Karlbom som till vardags tjänstgör som ortopedkirurg i Visby.

Den Role 2 beredskap som finns ombord på HMS Carlskrona innebär att man kan genomföra kirurgiska ingrepp och intensivvård för två till tre patienter i 72 timmar. Sjukvården ombord är utrustad med bland annat ett laboratorium, operationssal med ultraljudshjälpmedel och röntgen.