Ökade möjligheter att stödja norra Afghanistan

Söndagen den 19 september hälsades ambassadör Krister Bringéus välkommen till Afghanistan. Han är Sveriges ”Senior Civilian Representative” vid Provincial Reconstruction Team i Mazar-e-Sharif (PRT MeS), en funktion som betyder mycket för de afghanska ledarna i området. Krister Bringéus hade redan jobbat på sin nya tjänst i några veckor, men på grund av ramadan och parlamentsval blev välkomstceremonin inte av förrän nu.

Ambassadör Bringéus i livligt samtal med general Wesa, den nytillträdde chefen för den 209:e armékåren i den nationella afghanska armén. Kåren har sitt säte strax utanför Mazar-e-Sharif. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Till välkomstmiddagen kom guvernören för den stora Balkhprovinsen, Atta Mouhammed Noor, andra personen från vänster.
Till välkomstmiddagen kom guvernören för den stora Balkhprovinsen, Atta Mouhammed Noor, andra personen från vänster. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Ambassadör Krister Bringéus håller sitt första tal som Senior Civilian Representative vid PRT MeS.
Ambassadör Krister Bringéus håller sitt första tal som Senior Civilian Representative vid PRT MeS. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Till välkomstmiddagen kom guvernören för den stora Balkhprovinsen, Atta Mouhammed Noor, andra personen från vänster. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Ambassadör Krister Bringéus håller sitt första tal som Senior Civilian Representative vid PRT MeS. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Engagemang, utmaningar och synlighet var några av nyckelorden i Krister Bringéus första tal som Senior Civilian Representative för PRT MeS. Ambassadören pekade på främst det långsiktiga engagemanget från det svenska folket och att Afghanistan är det enskilt största biståndsprojekt som Sverige är engagerat i. Så kommer det förmodligen också att vara för ett antal år framåt. Detta för att göra det möjligt för den afghanska befolkningen att själv styra sitt öde utan inflytande av politiska extremister och det urskiljningslösa våld som befolkningen lidit av under en rad år.

De viktigaste var där

Vikten av ambassadör Bringéus ankomst kanske bäst illustreras av den mängd betydelsefulla personer som gästade Camp Northern Lights denna kväll. Två provinsguvernörer deltog med sina polis- och säkerhetspolischefer. Den främste kan kanske sägas ha varit provinsguvernören Atta Mouhammed Noor. Han är guvernör för Balkhprovinsen som är den i särklass största provinsen inom PRT MeS område som också är en ekonomisk motor för hela Afghanistan.

Fyra generaler var också på plats med sina närmaste medarbetare. Detta tillsammans med representanter för Isaf och USA gjorde middagen till ett diskussionsforum där många tankar och idéer byttes samtidigt som många nya bekantskaper gjordes då regeringen i Kabul under den senaste månaden bytt flera ledande befattningshavare inom de afghanska säkerhetsstyrkorna i norr.

Nya möjligheter

Genom den nya civila representationen kommer möjligheterna att stödja den afghanska befolkningen med utvecklingsprojekt att mångdubblas samtidigt som ett omfattande stöd inom området myndighetsutövning också kommer att kunna ges till provinserna inom ansvarsområdet. För ambassadör Bringéus är detta säkert en stor utmaning, att nu få effekt av den nya civila representationen vid PRT MeS.