Nordiska ingenjörer samarbetar

Framtiden innehåller informationsutbyte, materielstudier, och övningar tillsammans för de nordiska ingenjörförbanden. Detta var de fyra inspektörernas vilja efter det ingenjörmöte som genomfördes under fyra dagar i Eksjö. Ingenjörsamarbetet genomförs inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet, Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) som syftar till att göra de nordiska försvarsmakterna bättre och att spara pengar.

Arméinspektör, generalmajor Berndt Grundevik, besökte ingenjörmötet i Eksjö. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten

De nordiska länderna Sverige, Finland, Norge och Danmark har sedan många år haft ett samarbete inom ingenjörfunktionen. En del i detta samarbete är de årligen återkommande inspektörsmötena där länderna alternerar som värdar. Samarbetet har främst bestått av information till varandra om utvecklings- och utbildningsfrågor. I och med att NORDEFCO bildades 2009 har samarbetet mellan ingenjörfunktionerna gått över i en fas av mera direkt och praktiskt samarbete.

Till hösten 2011 planeras att genomföra en gemensam övning där mindre förband från de fyra länderna ska öva tillsammans. Under övningen ska både soldater och officerare träna metoder, testa olika materielsystem och lära av varandra i grundläggande fältarbetsuppgifter.

Inom officersutbildningen vid ländernas ingenjörskolor ska kursplaner ses över så att elever från olika nationer kan läsa kurserna tillsammans. På sikt finns en vilja att också specialisera de olika ländernas skolor att ansvara för olika områden inom fältarbetsutbildningen.

På materielsidan planeras samarbete till exempel inom områdena fältarbeten vid strid i urban miljö, broarbeten och campbyggnation. Inom andra områden på materielsidan ska inledningsvis enbart ett erfarenhetsutbyte ske till exempel vad gäller vattenborrning för att kunna borra brunnar under en insats utomlands.

Det fortsatta arbetet är indelat i tre olika arbetsgrupper; utbildning av officerare, utveckling av materiel och träning av förband. I alla tre grupperna är samarbetet inom ammunitions- och minröjningsområdet en del.

– Det känns väldigt bra att vårt nordiska samarbete nu övergår i en mera praktisk fas, sa värden för årets möte, överste Tommy Karlsson, i sin avslutande sammanfattning.