Majoritet sa ja till internationell arbetsskyldighet

En stor majoritet av Försvarsmaktens medarbetare har sagt ja till internationell arbetsskyldighet. Det redovisade personaldirektören på måndagen.

Ur gruppen civilanställda och yrkesofficerare har 601 svarat nej och 347 har inte svarat alls. I dessa siffror ingår inte resultatet från reservofficerare. Personaldirektör Per-Olof Stålesjö tycker att det är glädjande att de allra flesta har svarat ja.

– Nu finns det fortfarande möjlighet för dem som har svarat nej att prata med sina chefer. Man kanske får nya ingångsvärden och vill ändra sitt beslut. Fram till den 12 oktober finns en andra chans, säger Per-Olof Stålesjö.

Under tisdagen den 28 september startar ett arbete i en så kallad förstärkt personalförsörjningsnämnd. Nämnden ska föreslå vilka av dem som sagt nej eller inte svarat, som ska sägas upp alternativt placeras i en övergångsorganisation. Den 14 oktober tar personaldirektören beslut efter en MBL-förhandling med de fackliga organisationerna. Veckan därefter ges besked.

Det finns två förklaringar till varför det har gått så fort. En ny lag kommer den 1 januari som innebär att den så kallade utlandsstyrkan försvinner. De som ska åka på internationella insatser måste därefter göra det i sin ordinarie befattning.

– Den andra förklaringen är att vi ville få denna fråga klargjord innan vi ska bemanna en ny organisation som ska träda i kraft vid årsskiftet, säger Stålesjö.

Han säger att det finns en stor respekt för den oro som många känner. Fortfarande saknas detaljsvar i en del frågor.

– Vi har en utvecklingsgrupp tillsammans med de fackliga organisationerna där vi ska utveckla frågorna om till exempel insatsfrekvens och familjsociala skäl.

Arbete pågår nu med att se över en del avtal. Personaldirektören poängterar att det redan i dag finns ett utlandsavtal som gäller till dess att man har kommit överens om ett nytt avtal med de fackliga organisationerna. Arbete pågår också med arbetstidsavtal och avtalet om löner för flygförare.

Mycket har hänt på senare tid, värnplikten är vilande, nya avtal för soldater och sjömän, och nu internationell arbetsskyldighet.

– Vi är inne i en stor förändringsprocess och det finns fler pusselbitar som måste komma på plats innan 2014. Tvåbefälssystemet, avtal för tidvis tjänstgörande soldater och ny organisation för att nämna några exempel.