Löneavdrag för felande försvarsmaktsanställda

Löneavdrag blev disciplinpåföljden för de anställda vars ärenden prövats av Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

En major har i sin roll som divisionschef för flygverksamhet slarvat med kontrollen av sina underställdas personliga behörighetsbevis. En flygförare har under flera år undvikit att genomgå obligatoriska läkar- och tandundersökningar, något som är obligatoriskt varje år. Majoren har, trots att han har känt till detta inte stängt av flygföraren enligt gällande säkerhetsbestämmelser. Personalansvarsnämnden beslutar att majoren får löneavdrag med 25 procent av lönen i tjugo dagar.

Privat bruk av Försvarsmaktens bensinkort

Löneavdrag blev också påföljden för den major som använt Försvarsmaktens bensinkort till att tanka för privat bruk. Majoren förklarar sitt agerande med att han förväxlade bensinkortet med sitt privata. Personalansvarsnämnden finner det dock anmärkningsvärt att majoren vid nitton tillfällen gjort denna förväxling då kortet dessutom är märkt med ”Försvarsmakten”. Påföljden blir löneavdrag med 25 procent under åtta dagar.

Olämplig klädsel vid båtfärd

Två sergeanter framförde i samband med en spaningsövning med värnpliktiga en gruppbåt i strid mot Försvarsmaktens säkerhetsbestämmelser. De bar vid färden inte den överlevnadsdräkt som föreskrivs. De hade också målat en symbol som strider mot Försvarsmaktens värdegrund på en flagga som de fäst på båten. Syftet ska ha varit att kontrollera detaljrikedomen i de värnpliktigas spaningsrapporter, något som borde kunna göras på ett lämpligare sätt anser Personalansvarsnämnden. De två sergeanterna får löneavdrag med 25 procent i tre dagar.