Livsviktig kunskap

Sjukvårdare i Nordic Battlegroup på kurs i omhändertagande på stridsfältet. – Att snabbt hitta och åtgärda livshotande skador ökar möjligheten att överleva, berättar Stefan Good, plutonchef för sjukvårdsplutonen.

Instruktörerna övervakade träningen. Foto: Stefan Good/Försvarsmakten
Kontrollera blödning, fria luftvägar,åtgärda andning...punkt för punkt gås igenom
Kontrollera blödning, fria luftvägar,åtgärda andning...punkt för punkt gås igenom Foto: Stefan Good/Försvarsmakten
Vårdrelaterade infektioner är ett problem och alla behöver påminnas om bakterier och smittspridning, därför innehöll kursen också utbildning i vårdhygien.
Vårdrelaterade infektioner är ett problem och alla behöver påminnas om bakterier och smittspridning, därför innehöll kursen också utbildning i vårdhygien. Foto: Stefan Good/Försvarsmakten
Kontrollera blödning, fria luftvägar,åtgärda andning...punkt för punkt gås igenom Foto: Stefan Good/Försvarsmakten
Vårdrelaterade infektioner är ett problem och alla behöver påminnas om bakterier och smittspridning, därför innehöll kursen också utbildning i vårdhygien. Foto: Stefan Good/Försvarsmakten

Sjukvårdare från trosskompaniet i Nordic Battlegroup har under flera veckor utbildats på Försvarsmedicincentrum i Göteborg.

– De flesta av sjukvårdarna har gedigen civil erfarenhet inom området. Det ihop med den utbildning de får nu gör att NBG får en kompetent resurs, säger kapten Stefan Good, plutonchef på sjukvårdsplutonen på trosskompaniet som precis har varit och besökt sjukvårdarna som är på utbildning på Försvarsmedicincentrum.

Sjukvårdarna är en grupp som i högsta grad bidrar till möjligheten att överleva vid en eventuell skada på stridsfältet. Blir någon skadad gäller det att snabbt hitta och åtgärda livshotande tillstånd.

Innan man har möjlighet att hjälpa sin skadade kamrat måste man lösa den eventuella stridssituation man hamnat i.
– Erfarenheten visar att om man får en skadad kamrat kan man inte rusa dit för att hjälpa till. Risken är då stor att motståndaren får eldöverlägsenhet och plötsligt hamnar vi i ett underläge där fler riskerar att bli träffade av motståndarens vapen, fortsätter Stefan.

Man gör vad som kallas ett taktiskt omhändertagande av skadad som innebär att klara av striden, få den skadade i skydd, åtgärda livshotande blödningar och transportera den skadade till en skyddad plats för omhändertagande.

– Livshotande blödningar, fria luftvägar, andningskontroll och hjärtverksamhet är några av de tillstånd som måste kontrolleras och kanske åtgärdas initialt innan de får den skadade till en mer skyddad plats för mer omfattande kontroller, berättar Stefan.

Vad som måste göras ute på stridsfältet för att rädda liv ingår i den kurs sjukvårdarna gått. Kursen hette Batls och är ett engelskt koncept med svensk pedagogik. Batls står för Battlefiel Advanced Trauma Life Support och är ett omhändertagandesystem som hjälper till att på kort tid hitta och delvis kunna åtgärda livshotande tillstånd.

– Kursen vi gick hade ett högt tempo, det var mycket strid, mycket transport av skadad och mycket svett, fortsätter Stefan, men den innehöll många nyttiga lärdomar.

Under hösten kommer sjukvårdarna att fortsätta sin utbildning för att under kommande övningar drillas i sjukvårdsmoment.