Kungen inspekterade hemvärnsövning

Livgrenadjärgruppens 413:e och 414:e hemvärnsbataljoner har under den gångna veckan genomfört årets krigsförbandsövning. En övning som varit oerhört uppskattad av deltagarna som under fredagen spetsades med ett besök av H.M. Konungen i egen hög person.

Kung Carl XVI Gustaf besöker årets krigsförbandsövning i Tyrislöt. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Legitimation krävs för inpassering…
Legitimation krävs för inpassering… Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Omhändertagande av skadad var en annan uppgift under övningen.
Omhändertagande av skadad var en annan uppgift under övningen. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
En fingerad dykarolycka förevisades under fredagen.
En fingerad dykarolycka förevisades under fredagen. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Legitimation krävs för inpassering… Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Omhändertagande av skadad var en annan uppgift under övningen. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
En fingerad dykarolycka förevisades under fredagen. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten

Krigsförbandsövningar har det övergripande syftet att huvuddelen av förbanden skall kunna verka inom ett dygn och mindre delar inom några timmar. För att skapa en rutin i planeringen för de inblandade deltagarna skall övningen därför genomföras samma tid varje år. Under tisdagen och onsdagen påbörjades inryckningen av grupp- och plutonsbefälen på Bråvalla strax utanför Norrköping medan soldaterna först ryckte in under torsdagen. Totalt har cirka 300 personer deltagit i övningen som pågått i Skövde, Kvarn och Tyrislöt.

Kunglig inspektion

Under fredagen besökte självaste kung Carl XVI Gustaf hemvärnsövningen i såväl Kvarn som Tyrislöt. Kungen transporterades mellan de olika övningsområdena med en helikopter 10 och var ytterst tacksam för denna service.
– Jag försöker åka runt i Sverige och besöka förband och krigsövningar ett par gånger om året, berättade kungen som inom det militära har generals grad.
Övningen fick härmed en riktigt hög besökarstatus, eftersom den kunde räkna in två generaler och en överste. Förutom kungen fanns nämligen såväl rikshemvärnschefen Roland Ekenberg, med titeln general som helikoperflottiljchefen, överste Magnus Westerlund, på plats. Livgrenadjärgruppen är förövrigt en del av Helikopterflottiljen. 

Under dagen fick kungen och de övriga besökarna bland annat insyn i hur en inpassering på området gick till, de fick information om observationsplatser på en höjd intill hamnen och så fick de följa en räddningsövning där scenariot var att två personer fallit i vattnet från en havererad båt.

Viktigt att följa utvecklingen

Kungen var på ett strålande humör och tyckte att det varit ett mycket intressant och givande besök.
 – Det sker väldigt mycket utveckling hela tiden inom den militära verksamheten och försvaret över huvud taget, typ omstruktureringar och omorganisationer. Därför tycker jag det är viktigt för mig själv, att försöka hänga med i förändringarna och hur de som arbetar inom försvaret upplever det hela, avslutade kung Carl XVI Gustaf.