Kårkompetens lever vidare

Väg- och vattenbyggnadskåren (VVK) avvecklas som personalkår i Försvarsmakten den 30 september i år och VVK-officerarnas civilmilitära kompetens inom infrastrukturområdet överförs då till Ing 2 i Eksjö. En ceremoniell överlämning ägde rum med inramning av Eksjö Tattoo i mitten av augusti.

Ceremoniell överlämning av VVK fana till Ing 2. Foto: Mathias Samuelsson/ Eksjö Tattooförening
Stämningsbild från avslutningsnumret under Eksjö Tattoo 2010.
Stämningsbild från avslutningsnumret under Eksjö Tattoo 2010. Foto: Mathias Samuelsson/ Eksjö Tattooförening
Stämningsbild från avslutningsnumret under Eksjö Tattoo 2010. Foto: Mathias Samuelsson/ Eksjö Tattooförening

Väg- och vattenbyggnadskåren sattes upp år 1851 som en militär kår för att i första hand tillgodose svenska statens behov av ingenjörer för planering och ledning av så kallade publika arbeten. Utvecklingen av denna kår utgjorde grunden för civilingenjörutbildningen i Sverige och sedermera även Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, också Trafikverket kan finna sina rötter i VVK. Sedan 1937 har VVK varit en reservofficerskår och hade vid avvecklingen 84 aktiva officerare.

Ing 2 övertar nu Väg- och vattenbyggnadskårens nästan 160-åriga traditioner och ansvaret för att utveckla Försvarsmaktens kompetens inom infrastrukturområdet. Vissa av reservofficerarna med denna kompetens kommer att placeras i insatsorganisationen och vissa kommer att fungera som en kompetenspool vid behov av fackkunskap inom infrastrukurområdet under till exempel internationella insatser. Ansvaret för att bibehålla kompetensen kommer i framtiden också att innebära nyrekrytering av personal med civilingenjörutbildning till Försvarsmaktens insatsorganisation.

Den ceremoniella överlämningen till Ing 2 ägde rum under Eksjö Tattoo i mitten av augusti. Eksjö Tattoo är ett vart annat år återkommande musikevenemang där civila och militära musikorkestrar uppträder på en tillfällig arena mitt i den gamla trästaden. Årets Tattoo, som var det åttonde i ordningen, hade deltagande orkestrar från Sverige, Tyskland, Turkiet, Armenien, England, Holland och Finland.