Kadetternas första veckor

Måndag den 16 augusti startade utbildningen på Karlberg för den 218:e officerskursen i obruten följd. Under de första tre veckorna genomförde kadetterna ett antal olika introduktionsverksamheter med utbildningskontroller och en övning för att öka deras självkännedom.

Bekämpning av brand med vatten under mycket högt tryck. Två kadetter jobbar för att hålla brandslangen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Tester av fysisk förmåga är en del av det som kadetterna går igenom under de första veckorna.
Tester av fysisk förmåga är en del av det som kadetterna går igenom under de första veckorna. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Inskjutning av vapen med kadetterna.
Inskjutning av vapen med kadetterna. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna Niklas Wallgren och Douglas Damm vid den avslutande diskussionen under övningen "Ledarskap och självkännedom"
Kadetterna Niklas Wallgren och Douglas Damm vid den avslutande diskussionen under övningen "Ledarskap och självkännedom" Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Tester av fysisk förmåga är en del av det som kadetterna går igenom under de första veckorna. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Inskjutning av vapen med kadetterna. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna Niklas Wallgren och Douglas Damm vid den avslutande diskussionen under övningen "Ledarskap och självkännedom" Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Första veckan präglades av att komma in i vad det innebär att vara kadett på Karlberg, lära känna sina officerare och hämta ut den utrustning som de kommer att behöva under den treåriga utbildningen.

De fick bland annat genomföra fysiska tester för att se att de uppfyller de krav som ställs för att kunna genomföra utbildningen. En annan del under veckan var att hämta ut vapen och ge alla en grundnivå att stå på när det gäller hantering av det vapen de kommer att använda. Kadetterna kommer ju från olika bakgrund och har varierande vapenkunskaper.

Andra veckan åkte kadetterna ner till Amfibieregementets övningsfält på Berga, söder om Stockholm, för att bland annat genomföra övningar i att släcka större och mindre bränder, med hjälp av den kunniga personal som finns på Berga. Det var också dags för nästa steg i kunskapskontrollen avseende vapen, vilket innebar att de genomförde inskjutning av sina vapen.

Den tredje veckan kom att domineras av det som går under benämningen ”Ledarskap och självkännedom” (LOS). Under den övningen är det avsikten att kadetterna skall öka sin självkännedom. Det genomförs genom att kadetterna inledningsvis tillbringar ett dygn ensamma ute i skogen. De har tillgång till ett enmanstält, sovsäck och mat så det är inte meningen att övningen skall vara ansträngande på det sättet. Däremot får de inte ha med sig mobiltelefon, MP3-spelare och den typen av utrustning, utan avsikten är ett de skall vara ensamma med sina tankar. Detta är något vi människor nästan aldrig gör i dagens samhälle med ständiga möjligheter att hålla kontakt med andra. Det kadetterna skall göra under detta första dygn är att tänka igenom varför de har valt att utbilda sig till officerare och vad det egentligen innebär att åka till andra länder, exempelvis Afghanistan och tjänstgöra. Tjänstgöringen som officer är ju inte ofarlig utan innebär ett ökat risktagande. Under andra dygnet diskuterar de sina tankegångar från första dygnet tillsammans i grupper om tre och tre på ett mycket öppet och personligt sätt. Diskussionerna kommer naturligtvis att beröra deras känslor från ensamdygnet, vilket gör att samtalet förs på ett mycket djupare plan än vad de flesta av dem är vana vid. Övningen avslutas med att de diskuterar sina erfarenheter från de första dygnen i större grupper.

I slutskedet av övningen diskuterade jag erfarenheter med några av kadetterna. Det är tydligt att de verkligen har tänkt igenom sitt yrkesval på ett djupare sätt än vad de många har gjort tidigare.

Kadetterna Niklas Wallgren och Douglas Damm uttryckte att ett av skälen till att de vill åka iväg på utlandsmission är att ge barn i andra länder en bättre möjlighet till samma trygga uppväxt som de själva har fått möjlighet till, i ett samhälle utan rädsla.

Douglas hade under delar av sin värnpliktstid kapten Johan Palmlöv som chef. Johan Palmlöv var en av de svenska officerare som sköts ihjäl i Afghanistan i år. Douglas säger att hans vilja att göra en insats har stärkts ytterligare trots Johans död, eftersom han såg Johan Palmlöv som en förebild och känner att han vill fortsätta arbeta med det som han trodde på.

Kadetterna på det 218:e kompaniet är nu inne på sin fjärde vecka och har påbörjat sina akademiska studier, vilket innebär att de möter sina lärare från Försvarshögskolan för första gången.