Irländsk evaluering

Land efter land genomför just nu evalueringsövningar för sina enheter i Nordic Battlegroup. Senast handlade det om att kvalitetssäkra det irländska spaningskompaniet som ingår i ISTAR Task Force- NBG:s underättelseförband.

En soldat ur det irländska spaningskompaniet. Ett kompani som just genomfört sin evalueringsövning. Foto: Carl Ronander/Swedish Armed Forces

Huvudansvaret för att sätta upp ISTAR Task Force har K3 i Karlsborg. I det irländska kompaniet ingår drygt 100 soldater och officerare med erfarenhet från Liberia, Kosovo, Bosnien, Eritrea, Tchad och Timor. Kompaniet är mekaniserat och har således splitterskyddade fordon, både MOWAG med olika beväpningsalternativ och ett antal RG32, Galten. Kompaniet består av en infanteripluton, en kavalleripluton samt ett antal mindre enheter med bland annat ingenjörskompetens, luftvärn, eldledning och flygunderstöd.

För att kunna lösa sina uppgifter är förbandet beroende av olika sensorer som överlappar varandra. En viktig sensor inom kompaniet är det obemannade spaningsflyget MUAV Orbiter, som är ett modernt spaningsflyg som snabbt kan upprättas och hanteras av ett par man. UAV enheten på kompaniet har tre farkoster.
En annan viktig sensor på är markradar AMRAM, som kan upptäcka både fordon och personer på långa avstånd. Även detta system är modernt, lätthanterligt och snabbt att gruppera. Utöver dessa två viktiga sensorer nyttjas även förbandet, t ex genom gruppering i O-platser, för att lokalisera och verifiera olika mål.

Hur gick det då på övningen?
Bra, i alla fall om man får tro chefen för Nordic Battlegroup Brigadgeneral Stefan Andersson, som var på plats på Irland:
–Jag är övertygad om att kompaniet ger oss goda möjligheter att verka över ett relativt stort operativt djup. Många av förbandets soldater och officerare har nyss kommit hem från insats i Tchad och deras erfarenheter är mycket värdefulla. Jag känner mig väldigt trygg i de förmågor som det irländska förbandet bidrar med till NBG 11.