Ingenjörer i Nordic Battlegroup

Ingenjörkompaniet från Ing 2 har påbörjat sin sjätte utbildningsvecka sedan inryckningen i augusti, då cirka 1 600 soldater ställdes till förfogande för snabbinsatsstyrkan Nordic Battlegroup, NBG. Ingenjörkompaniet har i huvuduppgift att exempelvis bryta mineringar, bygga och bryta broar samt bygga vägar, men också andra uppgifter som hör ingenjörsarbeten till.

Maskinpluton övar strid i form av sammanstöt och olika förflyttningssätt vid stridskontakt Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Kapten Stålhammar ger order inför nästa övningsmoment.
Kapten Stålhammar ger order inför nästa övningsmoment. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Ola Nilsson var med i Nordic Battlegroup 2008 och ser positivt på framtiden vare sig styrkan sätts in eller ej.
Ola Nilsson var med i Nordic Battlegroup 2008 och ser positivt på framtiden vare sig styrkan sätts in eller ej. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Kapten Stålhammar ger order inför nästa övningsmoment. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Ola Nilsson var med i Nordic Battlegroup 2008 och ser positivt på framtiden vare sig styrkan sätts in eller ej. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten

Första veckan påbörjades enligt rutin med materieluthämtning och introduktionsutbildning. Därefter fick respektive pluton ta ansvaret för sina soldater för att påbörja befattningsutbildningar och repetera grundläggande soldatkunskaper. De närmaste veckorna fortsätter man med befattningsutbildning och grundläggande soldatkunskaper, för att vara väl förberedda när övningarna drar igång under hösten.

Maskinpluton övar strid

Denna förmiddag befinner vi oss vid en skogsdunge på skjutfältet strax utanför Eksjö där maskinpluton övar strid i form av sammanstöt och olika förflyttningssätt vid stridskontakt. En reducerad maskinpluton om två grupper på elva man lyssnar på övningsledaren kapten Tomas Stålhammar, som går igenom förutsättningarna för momentet innan man påbörjar övningen. Soldaterna beger sig ut i terrängen och kapten Stålhammar kommenderar:
– Sammanstöt, fienden klockan tre.
Inom kort sker ett massivt eldöppnande och gruppchefen beordrar gruppen blixtlås höger för att på ett smidigt sätt ta sig ur situationen till en säkrare plats. Efter genomfört moment genomförs en kort utvärdering, för att sedan fortsätta övandet

Maskinpluton är i full fart med maskinutbildning och man har hunnit med att påbörja ett maskinarbete inne på Eksjö garnison i form av en gate och fullföljandet av en förbindelseväg, som är tänkt att användas under höstens större övning, då insatsstyrkan (cirka 1 000 soldater) besöker trästaden Eksjö. 

Insats eller inte

Ola Nilsson är en av soldaterna som ingår i maskinpluton som hjullastarförare. Han berättar att de första veckorna har varit väldigt bra, och han tycker att det känns bra att vara tillbaka i de gröna kläderna. Han var nämligen med under NBG 08 då han tillhörde en camp-grupp på NBG högkvarter. Han tror också att den kommande tiden kommer att bli bra oavsett om de skickas på insats eller inte.
– Bara det finns något för soldaterna att göra under beredskapstiden om det inte bli insats. För det är ju ingen garanti att vi kommer skickas ut. Får vi åka så åker vi, och får vi inte åka så är det inte mer med det. Det betyder ju att vi inte behövs någonstans, vilket är bra på sitt sätt.