I strålande solsken övergick Swedec till ny chef

Den 3 september lämnade, under högtidliga former, överste Anders Widuss över chefsskapet för Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, till överste Ronnie Nilsson. Dagen till ära underhöll den anrika Ränneslättsoktetten med ceremoniella marscher och fanfar.

Överste Nilsson till vänster och överste Widuss till höger, vid ceremonin utanför Swedec huvudbyggnad. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Delar ur Ränneslättsoktetten underhöll vid chefsöverlämningen.
Delar ur Ränneslättsoktetten underhöll vid chefsöverlämningen. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Ett antal av de inbjudna gästerna som lyssnar till avgående chefens tal.
Ett antal av de inbjudna gästerna som lyssnar till avgående chefens tal. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Delar ur Ränneslättsoktetten underhöll vid chefsöverlämningen. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Ett antal av de inbjudna gästerna som lyssnar till avgående chefens tal. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten

Tillsättning av ny chef har inte som tidigare skett via kommendering utan föregåtts av ett ordinärt ansökningsförfarande. Som frivillig aspirant till befattningen anmälde sig överste Ronnie Nilsson och sa i sitt tal vid överlämningsceremonin att han är stolt, glad och hedrad över att få leda Swedec in i framtiden.
– En verksamhet med så intressant teknik och världsomspännande informationsutbyte är väldigt tilltalande, sa Ronnie Nilsson. Dessutom syftar ammunitions- och minröjning till något positivt, nämligen att eliminera hot i världen och göra livet bättre för många människor. Att göra skillnad!

Överste Ronnie Nilsson är 50 år och bosatt tillsamman med fru och dotter i Jönköping. Han kommer närmast från en tjänst vid insatsstaben på Högkvarteret, Stockholm. Han ska nu under fyra år leda Swedec och dess verksamhet in i framtiden och känner det positivt att bo på pendlingsavstånd till arbetsplatsen.

Efter tre år i barndomsstaden Eksjö och som chef Swedec återvänder nu överste Anders Widuss till boendet i Mariefred och tjänstgöring vid Högkvarteret i Stockholm. Genom sitt uttalande i sitt avskedstal att det alltid har känts som att komma hem, gav han ett gott betyg till staden. Han tackade varmt för stödet både från medarbetare och olika samarbetspartners och lämnade med varm hand över stafettpinnen till överste Ronnie Nilsson.