Holländare transporterar svensk amfibiestyrka

Svenskt amfibieförband transporteras av ett holländskt amfibiestridsstödfartyg till ett operationsområde. Ett scenario som är fullt möjlig, men i det här fallet rör det sig om en samövning mellan amfibieregementet och holländska marinen.

Amfibiestridsstödsfartyget HNLMS Rotterdam. Foto: Holländska marinen
Överstelöjtnant Patrik Gardesten, chef amfibiebataljonen.
Överstelöjtnant Patrik Gardesten, chef amfibiebataljonen. Foto: Krsitina Swaan/Försvarsmakten
Flertalet stridsbåtar deltar vid samövningen.
Flertalet stridsbåtar deltar vid samövningen. Foto: Krsitina Swaan/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Patrik Gardesten, chef amfibiebataljonen. Foto: Krsitina Swaan/Försvarsmakten
Flertalet stridsbåtar deltar vid samövningen. Foto: Krsitina Swaan/Försvarsmakten

Sverige inbjöds att delta med amfibieförband till en samövning med det holländska amfibiestridsstödfartyget HNLMS Rotterdam under sensommaren och hösten 2010.
Sverige och försvarsmakten såg positivt på ett deltagande och deltar därför med både personal och stridsbåtar ur amfibiebataljonen vid amfibieregementet.
– Övningen har flera syften, bland annat att öva gemensamma amfibieoperationer i ett internationellt sammanhang mellan våra länder, säger överstelöjtnant Patrik Gardesten, chef för amfibiebataljonen.

Förutom att öva stabsfunktioner, övas också det rent praktiska att förflytta delar av en amfibiebataljon med all den utrustning som enheten har, till exempel personlig utrustning och stridsbåtar.

HNLMS Rotterdam är ett multifunktionellt amfibiestridsstödfartyg, en så kallad LPD, Landning Platform Dock. Fartyget har ett stort användningsområde, den har kapacitet att förflytta en amfibiebataljon med tillhörande landstigningsbåtar och fordon. Båtar kan enkelt för egen maskin köras in och ut i fartyget och på så vis få ett snabbt och stort manöverområde.
Fartyget fungerar dessutom som ledningsplattform vid humanitära insatser, hon har möjlighet att behandla cirka 100 skadade ombord på fartygets sjukhus.

Övningen som började redan i söndags den 29 augusti, kommer att pågå fram till november för amfibieregementets personal. Mellan den 9-14 september kommer Rotterdam och delar av amfibiebataljonen att genomföra övningen på svenska ostkusten, för att senare fortsätta på den engelska sydkusten.
– Den här övningen är ett led i den reformation som Försvarsmakten är på väg mot, det vill säga anställda, stående och insatsberedda manöverförband. Övningen ger värdefull kunskap och erfarenhet för utveckling av amfibieförband, avslutar Patrik Gardesten.