HMS Carlskrona undsatte människor i sjönöd

Ett mindre handelsfartyg i sjönöd påträffades under torsdagen mitt i den farled som rekommenderas för civila fartyg i Adenviken.

Ett mindre handelsfartyg, en så kallad dhow, hade hamnat i sjönöd och drivit runt i Adenviken i två dygn. Foto: Anna Norén/Combat Camera
Bordningsstyrkan lämnade över mat och dryck samt bränsle så att de nödställda kunde ta sig till sitt slutmål i Yemen.
Bordningsstyrkan lämnade över mat och dryck samt bränsle så att de nödställda kunde ta sig till sitt slutmål i Yemen. Foto: Anna Norén/Combat Camera
Bordningsstyrkan lämnade över mat och dryck samt bränsle så att de nödställda kunde ta sig till sitt slutmål i Yemen. Foto: Anna Norén/Combat Camera

Personal ombord på HMS Carlskrona upptäckte under morgonen ett mindre fartyg som betedde sig avvikande från övrig sjöfart. Fartyget höll inte rak kurs och verkade driva vind för våg.

Carlskrona satte kurs mot det oidentifierade målet som senare visade sig vara ett mindre handelsfartyg, en så kallad dhow. Med hjälp av bordningsstyrkan besöktes fartyget varvid tolkarna samtalade med de lokala sjömännen. Ganska snart framgick det att fartyget hade hamnat i sjönöd på grund av bränslebrist. I två dygn hade fartyget drivit runt i Adenviken med mycket lite förnödenheter, vilket hade gjort besättningen utmattad.

Med hjälp av bordningsstyrkan transporterade man förnödenheter i form av soppa, bröd och vatten från HMS Carlskrona till de lidande människorna ombord på det lilla fartyget. Dessutom erbjöds de bränsle så att de därefter kunde ta sig in till sitt slutmål i Yemen.

– Vårt arbete här i Adenviken syftar framförallt till att skydda civila fartyg mot piratangrepp. Däremot ingriper vi alltid då andra fartyg befinner sig i sjönöd. Idag har vi räddat livet på tio personer tack vare vår närvaro här, säger Håkan Nilsson, fartygschef för HMS Carlskrona.