HMS Carlskrona åter i insats

HMS Carlskrona har under en tid legat i Djibouti men går nu åter in i den EU-ledda operationen Atalanta.

Däcksarbete på HMS Carlskronas fördäck. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
HMS Carlskrona sett från fartygets RIB-båt.
HMS Carlskrona sett från fartygets RIB-båt. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Skarp närförsvarsövning från styrbords bryggvinge.
Skarp närförsvarsövning från styrbords bryggvinge. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
HMS Carlskrona sett från fartygets RIB-båt. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Skarp närförsvarsövning från styrbords bryggvinge. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

HMS Carlskrona har under en tid har legat i Djibouti men går nu åter in i den EU-ledda operationen Atalanta.

Under tiden i Djibouti har HMS Carlskrona fått ny personal och utrustning. Under några veckors tid har den nya besättningen fått öva upp sig och säkerställt att allt fungerar ombord. Fartyget går nu åter in i den skarpa insatsen, Operation Atalanta.

– Vi har bland annat genomfört skarpa stridsövningar med fartygets vapensystem och en rad skyddsövningar med vår personal, allt fungerar bra och vi är redo för insatsen, säger fartygschefen Håkan Nilsson.

Carlskrona har tidigare verkat som styrkehögkvarter, Force Head Quarter, FHQ. Detta uppdrag har nu övertagits av ett franskt fartyg som leds av Frankrike och Belgien. Det svenska fartyget kommer nu att verka som patrullfartyg i området. Att skydda FN:s World Food Programs fartyg som transporterar förnödenheter till behövande människor i Somalia kommer fortfarande att vara huvuduppgiften. HMS Carlskrona kommer även att skydda övrig fartygstrafik i området och på ett förebyggande sätt motverka piratangrepp.

Operation Atalanta koncentreras till Adenviken men opererar även längs Afrikas östkust och stora delar av Indiska oceanen, Adenviken är bara en tolftedel av insatsområdet. Då enorma havsområden ska kontrolleras finns ett flertal nationer representerade med örlogsfartyg.