Hemlig CD-skiva återfunnen

Den CD-skiva med hemlig information som tidigare i veckan rapporterades försvunnen är nu återfunnen. Efter förnyad noggrann eftersökning återfanns den i ett säkerhetsskåp hos en annan medarbetare. Den hade hela tiden förvarats inlåst enligt föreskrifterna och medarbetaren var bemyndigad att ta del av informationen på skivan. Det finns i dagsläget inga indikationer för att informationen på skivan röjts till någon obehörig.

I Försvarsmakten finns tydliga rutiner för hur hemliga handlingar ska kvitteras så att det alltid går att veta exakt vem som har handlingen vid varje given stund. Den mänskliga faktorn har gjort att dessa rutiner inte följts vid detta tillfälle och därmed orsakat osäkerheten om vart skivan förvarats.
Även om skivan återfunnits ser Försvarsmakten allvarligt på händelsen och en utredning ska ge svar på hur det ska skapas förutsättningar för att helt undvika liknande händelser i framtiden, ett exempel kan vara ytterligare utbildning av personalen.