Generalsbesök på MHS Karlberg

Onsdag den 15 september besökte Försvarsmaktens produktionsledare, generallöjtnant Göran Mårtensson, Militärhögskolan Karlberg. Syftet med besöket var att samtala med chefer och medarbetare på skolan, för att därigenom få en uppfattning om hur skolans verksamhet genomförs idag och diskutera de utvecklingsplaner som finns.

Göran Mårtensson i samtal med kadetter ur 217:e kompaniet. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Generallöjtnant Göran Mårtensson sammanfattar sina intryck från dagen för skolans chefer.
Generallöjtnant Göran Mårtensson sammanfattar sina intryck från dagen för skolans chefer. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Generallöjtnant Göran Mårtensson sammanfattar sina intryck från dagen för skolans chefer. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Besöket inleddes på morgonen med att skolchefen och övriga chefer på skolan redovisade skolans verksamhet och tog upp olika områden där det kommer att krävas beslut från högkvarteret för den fortsatta utvecklingen. Resten av förmiddagen ägnades åt besök vid managementenheten, Försvarsmaktens utbildningsenhet och Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet som samtliga är centrala funktioner i Försvarsmakten lokaliserade till Karlberg.

Efter lunch fortsatte besöket med att chefen för kadettbataljonen, överstelöjtnant Ola Barvér, beskrev verksamheten i det som är skolans centrala uppgift, nämligen kadettutbildningen. Eftersom huvuddelen av kadetternas utbildning är en högskoleutbildning som genomförs av Försvarshögskolan (FHS), deltog även FHS platschef på Karlberg, överste Johan René vid redovisningen. Den utbildningsmodell som används i kadettutbildningen, där både Försvarsmakten och FHS genomför utbildning ställer ju krav på en omfattande samordning för att det skall fungera. Efter att FHS inrättade en lokal ledningsfunktion på Karlberg har samarbetet mellan skolorna kunnat utvecklas på ett mycket bra sätt.

Göran Mårtensson fick också möjlighet att träffa några av skolans kadetter på det 217:e kompaniet, under en praktisk utbildning i teknik. Han tog där tillfället i akt att prata med kadetterna och fråga dem hur de upplevde sin utbildning på Karlberg.

Besöket avslutades med en redovisning från Göran Mårtensson hur han hade uppfattat dagen och vad han skulle ta med sig till högkvarteret för fortsatt arbete.