Försvarsmakten samarbetar med Arbetsförmedlingen

Försvarsmakten har inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen i syfte att kunna erbjuda jobb som soldat eller sjöman.

Under de närmaste åren kommer Försvarsmakten att bli en av landets största rekryterare. Årligen beräknas mellan 4 000 och 6 000 män och kvinnor att erbjudas anställning – de flesta som soldater eller sjömän.

– De vi söker ska vara motiverade och ha både kunskap och fysik för att klara våra krav, säger Försvarsmaktens personaldirektör Per-Olof Stålesjö.

Alla som söker når inte upp till Försvarsmaktens krav. Och självklart kommer varken de som inte når upp till kraven eller de som inte delar Försvarsmaktens värderingar att erbjudas anställning.