Försvaret på stan - rekryteringen i centrum

Lördagen den 4 september genomfördes Garnisonens dag i Boden. De tre förbanden i Norrbotten, Norrbottens regemente, Norrbottens flygflottilj och Artilleriregementet visade upp sig för allmänheten. Nytt för i år var att arrangemanget flyttats från kasernområdena till Kvarnängen i centrala Boden.– Nu tävlar vi på samma villkor som övriga yrkeslivet så därför har vi i år valt att flytta ut arrangemanget till dit målgruppen finns, sa Kjell Enquist, informationschef i Bodens garnison.

Närmare 2000 personer besökte under lördagen Försvarets arrangemang på Kvarnängen i centrala Boden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Susanne Johansson, rekryteringsofficer på F 21, berättade mer om hur man nu kommer in i Försvaret för 19-åringarna Niklas Stoltz och Gustav Innala, Boden.
Susanne Johansson, rekryteringsofficer på F 21, berättade mer om hur man nu kommer in i Försvaret för 19-åringarna Niklas Stoltz och Gustav Innala, Boden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Garnisonschefen, överste Olof Granander fick en lägesrapport från Afghanistan som direktsändes i högtalarna.
Garnisonschefen, överste Olof Granander fick en lägesrapport från Afghanistan som direktsändes i högtalarna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsförevisning med soldater ur Nordic Battlegroup.
Stridsförevisning med soldater ur Nordic Battlegroup. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Susanne Johansson, rekryteringsofficer på F 21, berättade mer om hur man nu kommer in i Försvaret för 19-åringarna Niklas Stoltz och Gustav Innala, Boden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Garnisonschefen, överste Olof Granander fick en lägesrapport från Afghanistan som direktsändes i högtalarna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsförevisning med soldater ur Nordic Battlegroup. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Huvudbudskapet för dagen var ”Yrke: soldat” och övergången från värnplikt till frivillighet och vad det betyder för Boden och regionen. Personal fanns på plats för att berätta om den nya grundläggande militära utbildningen, GMU, som nu är vägen in i Försvarsmakten.
– Det här var ju kanonbra, nu fick man chansen att få ställa frågor om hur man egentligen går till väga för komma in i Försvaret. Det är ju inte lätt för oss ungdomar att få jobb idag så det här ser jag helt klart som en möjlighet, jag ska söka till GMU så fort som möjligt, sa 19-årige Niklas Stoltz från Boden.

Materiel och fordon

Besökarna fick under dagen också träffa soldater och officerare ur Nordic Battlegroup 2011, Norrbottens pansarbataljon, Arméns jägarbataljon och Artilleribataljonen. De fanns på plats och förevisade sin moderna materiel och sina fordon. För det musikaliska inslaget stod Hemvärnets musikkår Norrbotten och Norrbottens flygflottilj hade uppvisning med sina tjänstehundar.

Stridsförevisning

Besökarna fick också se en stridsförevisning med soldater ur Nordic Battlegroup 2011. Därefter kopplades en telefonförbindelse upp mot den svenska Afghanistansstyrkan, FS19. Chefen för den svenska kontingenten, överste Gustaf Fahl lämnade en rapport om läget som direktsändes ut i högtalarsystemet.

Arrangemanget avslutades med sedvanlig pompa och ståt då en ceremoni med soldaterinran och korum genomfördes.
– Det här var första gången vi körde Garnisonens dag på stan så nu får vi sätta oss ner och göra en noggrann utvärdering och se vad vi behöver justera till nästa år. Men vi tror att det här är ett av många steg vi måste ta för att nå framgång i vårt rekryteringsarbete, avslutade Kjell Enquist.