Första steget för minröjare

Första steget för att kunna röja minor är en kurs som kallas Minröjning Manuella Metoder. Kursen ingår i det kursutbud som i år erbjuds vid Swedec i Eksjö. Just nu utbildas under tre veckor elever tillhörande Fältarbetsskolan på Ing 2. Eleverna är blivande fältarbetsofficerare och tillhör både officers- och specialistofficersprogrammen.

Harald Carlsson från Fältarbetsskolan tränar sig i att använda minsökare. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Genomgång före en övning med minpik inne i den nya ammunitionsröjningsanläggningen.
Genomgång före en övning med minpik inne i den nya ammunitionsröjningsanläggningen. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Genomgång före en övning med minpik inne i den nya ammunitionsröjningsanläggningen. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten är alltid i stort behov av rätt utbildad minröjningspersonal och i utbildningsplanen för fältarbetseleverna finns kursen Minröjning Manuella Metoder. Denna kombination gjorde att Swedec just nu utbildar ett tiotal elever i det första steget mot att bli minröjledare, det vill säga att kunna leda en minröjningsinsats. Kursen innehåller moment som ammunitionslära, lokaliseringsteknik och metoder för oskadliggörande av olika mintyper. Teori och praktik varvas och utbildning sker också i minsökare och den klassiska minpiken.

Utbildningssystemet för ammunitions- och minröjningspersonal är under omarbetande. I framtiden kommer soldater att få den grundläggande utbildningen. Väljer man sedan en officersutbildning kommer man att få de fördjupade kunskaper som krävs för att vara ansvarig chef vid röjningsinsatser.

– Jag tycker att den här utbildningen är både intressant och viktig, säger Harald Carlsson, elev vid Officersprogrammet på Fältarbetsskolan. Minor och oexploderad ammunition är ett hot som alltid finns nära vid en insats internationellt.

Utbildningen genomförs i en ny utbildningsanläggning i Eksjö garnison. En ammunitionsröjningshall, så ny att den ännu inte är officiellt invigd. I hallen kan man öva i olika markförhållanden och dessutom kan olika klimatförhållanden skapas. Allt för att göra röjningsmiljön så realistisk som det bara är möjligt under utbildningen.