Först ut som anställda tekniska soldater

Nu har de första soldaterna anställts vid 1. teknisk pluton vid FMTS (Försvarsmaktens tekniska skola). Verkstadsjobb varvas med soldatträning och teknisk utbildning, och soldaterna är nöjda med att vara tillbaka i Försvarsmakten. Att vara anställd soldat innebär en större frihet, tycker de, men också ett större ansvar.

På väg framåt mot sitt nya jobb som soldat. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Martin Hultqvist vill ha ett jobb som är varierande.
Martin Hultqvist vill ha ett jobb som är varierande. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
- Jag hoppas att kunna utveckla mig själv som person och att få lära mig nya saker, säger elmekanikern Alexander Sjöcrona.
- Jag hoppas att kunna utveckla mig själv som person och att få lära mig nya saker, säger elmekanikern Alexander Sjöcrona. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Fysisk träning är en förmån tycker FMTS anställda soldater.
Fysisk träning är en förmån tycker FMTS anställda soldater. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Martin Hultqvist vill ha ett jobb som är varierande. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
- Jag hoppas att kunna utveckla mig själv som person och att få lära mig nya saker, säger elmekanikern Alexander Sjöcrona. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Fysisk träning är en förmån tycker FMTS anställda soldater. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten

I juni muckade soldaterna från FMTS tekniska pluton, och efter sommarlovet var de tillbaka som anställda soldater, eftersom värnplikten blev vilande från den 1 juli 2010 och nu ersätts av ett frivilligt rekryterat insatsförsvar.
– Jag trivdes bra i lumpen, säger Albin Andersson som är hjulfordonsmekaniker, och det kändes spännande att jobba vidare som soldat.
– Jag ville ha ett jobb som är varierande, den ena dagen skall inte vara lik den andra, säger Martin Hultqvist som är signalmekaniker.

Så har det också blivit, tycker de nya soldaterna. Det finns ingen ”vanlig dag”, utan arbetet varierar. Det kan handla om praktiskt arbete i förbandets olika verkstäder, soldatkunskaper, fysisk träning och ständig vidareutbildning på det tekniska området. Till exempel kommer de två nyanställda soldater som inte redan har C/E-körkort (för lastbil med tungt släp) att få en sådan utbildning under hösten.
– Jag hoppas att kunna utveckla mig själv som person och att få lära mig nya saker, säger elmekanikern Alexander Sjöcrona. Samtidigt är det spännande att i framtiden kanske få tjänstgöra i utlandet.

Den tekniska plutonen fungerar som en mobil verkstad, och ska kunna verka vid insatser både i Sverige och i utlandet. Uppgiften är att underhålla den materiel som stridande förband använder – det kan handla om reparationer, service och annat tekniskt stöd. Bland befattningarna finns hjulfordonsmekaniker, kylmekaniker, reservdelsmän och många andra.

– De som ska jobba hos oss måste dels ha intresse för teknik och en teknisk kompetens av något slag, säger deras plutonchef Ola Berggren. Det kan vara att man gjort värnplikt i någon teknisk befattning, eller att man har gått till exempel fordonstekniska programmet på gymnasiet.

De nyanställda soldaterna trivs på FMTS och känner sig väl bemötta och mottagna av befälen. Det känns spännande att vara de allra först anställda soldaterna, och de har redan blivit engagerade för att vara med när fler soldater nu ska rekryteras. Alexander Sjöcrona ska till exempel åka till Bernadottegymnasiet i Malmö en dag för att profilera det nya yrket: soldat.

Totalt ska femton soldater anställas vid 1. tekniska pluton under hösten, och under nästa år ytterligare 55 soldater. Den 19 september går ansökningstiden ut för de soldatbefattningar som ska tillsättas under hösten. Mer information och ansökningshandlingar hittar du uppe till höger.