Fokus på ledningsförmåga

– Vi får en övergripande inriktning av flygvapnets högste chef, som också är det som kallas flygtaktisk chef, berättar Mats Brindsjö, som är chef för Air Operations Center.  Den inriktningen bryter vi sedan ner till uppdrag som vi skickar till förbanden.

I Air Operations Center sker den taktiska ledningen av flygvapnet. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
– Vi ska omvandla vår chefs övergripande beslut till konkreta uppgifter som vi skickar till förbanden, säger Mats Brindsjö, chef för AOC.
– Vi ska omvandla vår chefs övergripande beslut till konkreta uppgifter som vi skickar till förbanden, säger Mats Brindsjö, chef för AOC. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Peter Forslund är chef för ledningsstaben på flygbasen i Hagshult.
Peter Forslund är chef för ledningsstaben på flygbasen i Hagshult. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
– Vi ska omvandla vår chefs övergripande beslut till konkreta uppgifter som vi skickar till förbanden, säger Mats Brindsjö, chef för AOC. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Peter Forslund är chef för ledningsstaben på flygbasen i Hagshult. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten

Ledning av flygstridskrafterna går ut på att de ska utnyttjas på bästa sätt. Det ska finnas en röd tråd från den politiska inriktningen rakt genom hela organisationen ända ner till den enskilde piloten som sitter i flygplanet.

– I den här övningen fokuserar vi på nationell förmåga, säger Peter Forslund, som är chef för ledningsstaben på Hagshultbasen. Hela ledningsförfarandet i flygvapnet och även vår förmåga att leda från platser där vi inte finns till vardags prövas. Dessutom övar vi att vara verksamma dygnet runt i flera dygn.

En bit under marken ligger basens ledningscentral, väl dold för alla nyfikna ögon. Det är här alla viktiga beslut för basens verksamhet fattas. Utrymmet i ledningscentralen är inte stort. Det är varmt, knappandet på datorer och ringande telefoner tyder på intensiv aktivitet.

Tekniska hjälpmedel

Tidigare krävdes mer personal för att leda och hantera verksamheten. Idag är de tekniska hjälpmedlen fler och ledningsprocessen mer effektiv. Nu hanteras både kortsiktig och långsiktig planering i en och samma ledningscentral. Ledningsstaben tar emot uppdrag, så kallade Air Tasking Orders eller Air Coordination Orders, från den flygtaktiska staben på Högkvarteret och omsätter dem till verksamhet på basen.

Vid flygtaktiska staben med sitt Air Operations Center, AOC, sker den övergripande ledningen av flygvapnet, den så kallade taktiska ledningen. För en oinvigd låter detta ganska högtravande, men vad det egentligen handlar om är att inga flygplan utan tillstånd ska flyga över svenskt territorium. Därför övervakas luftrummet ständigt, därför är ett antal stridsflygplan ständigt beredda att lyfta.

På stora skärmar på väggen syns radarbilder med flygtrafiken som finns i det svenska luftrummet just nu. Eftersom flygvapenövningen pågår är det stor aktivitet med plan från flygvapnet. Ljudnivån är dämpad och ett svagt surrande hörs från luftkonditioneringen. Vid de olika arbetsstationerna, var och en utrustad med flera datorskärmar, sitter AOC:s personal.

Olika tidsperspektiv

Man jobbar med lite olika tidsperspektiv och en mängd olika uppgifter. Ett arbetslag jobbar med planering på lite längre sikt, ett jobbar med det kommande dygnet och det tredje arbetslaget jobbar med det som pågår just nu.

Luftoperativa insatsledaren står till exempel i ständig kontakt med flygstridsledarna i de olika stridsledningscentralerna, de som leder själva stridsflygplanen. Det är Luftoperativa insatsledaren som fattar beslut ifall planen ska skjuta varningseld eller verkanseld mot ett annat flygplan. Den typen av beslut är förstås noga styrda i olika regelverk.

Veckans flygvapenövning har varit en viktig del i att öva ledningen av flygvapnet på alla nivåer. Den flygtaktiske chefen Anders Silwer är nöjd:
– Det är bra att vi har övat, men vi måste komma ihåg att den här gången har vi inte haft med alla funktioner, säger han. Däremot har vi haft med delar från alla förband och under veckan har vi fått en mängd erfarenheter.