Estnisk slutövning

Det största estniska bidraget till Nordic Battlegroup är en vaktpluton. Just nu genomför plutonen sin slutövning innan den kommer till Sverige för att öva tillsammans med Högkvarterskompaniet, HQ Coy, som den ingår i.

Force Commander Stefan Andersson diskuterar den estniska plutonens utrustning. Foto: Per Beckman/Försvarsmakten

Plutonen har sin ordinarie tillhörighet i Scoutsbataljonen, som består av yrkesanställda soldater. Bataljonen ansvarar för att ha ett kompani kontinuerligt i Afghanistan.
– Detta gör att soldaterna har en gedigen erfarenhet av internationella konflikter och utbildningen i Estland är anpassad för detta, förklarar den estniske bataljonschefen överstelöjtnant Vahur Karus.

I Nordic Battlegroup ingår alltså plutonen i HQ Coy som utbildas i Enköping. Kompaniets huvuduppgift är att i fält upprätta NBG:s styrkehögkvarter. Efter soldaternas slutövning i Estland återstår bara samövning med de svenska förbanden för att sedan kunna stå i beredskap från årsskiftet. Därför åker samtliga estniska förband till Sverige i mitten av oktober för en intensiv samövningsperiod i sex veckor.

I helgen besökte chefen för NBG, Force Commander, brigadgeneral Stefan Andersson och chefen för HQ Coy, major Per Beckman Estland och fick möjlighet att följa övningen.
– Övningarna gick väldigt bra och jag har definitivt förtroende för de estniska soldaterna, konstaterade Stefan Andersson när besöket avslutades och NBG:s textilmärke till soldaternas uniformer överlämnades till plutonchefen fänrik Rait Talisoo.