En lyckad regementets dag hos Trängregementet

Trängregementet  i Skövde levererar kvalificerade logistikförband till Försvarsmakten. Just nu pågår exempelvis arbetet med logistikbataljonen som ingår i EU:s snabbinsatsstyrka, Nordic Battlegroup. På regementets dag, som genomfördes lördagen den 18:e september gavs möjlighet att se alla delar som ingår i logistiken.

Treårige Olle Furuhoff rattar den 18 ton tunga containertrucken. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Fänrik Peter Persson förklarar en test för Elbasana Gashi.
Fänrik Peter Persson förklarar en test för Elbasana Gashi. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Trängregementets kvalificerade räddningsresurser var en populär demonstration.
Trängregementets kvalificerade räddningsresurser var en populär demonstration. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Martina Ojala-Kjellsdotter gillade att åka pansarambulans.
Martina Ojala-Kjellsdotter gillade att åka pansarambulans. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Fänrik Peter Persson förklarar en test för Elbasana Gashi. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Trängregementets kvalificerade räddningsresurser var en populär demonstration. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Martina Ojala-Kjellsdotter gillade att åka pansarambulans. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten

Trängregementets program inleddes redan på fredagskvällen med militärmusik i Skövde Arena. Det var Livgardets Dragonmusikkår under ledning av musikdirektör Gustaf Lundström som bjöd på högtidlig konsert med öppningstal av Trängregementets tillförordnade chef, överstelöjtnant Curt-Ove Jakobsson.

En av de mest populära attraktionerna på regementet var det stora fältsjukhuset där besökarna fick se hur man arbetar med kvalificerad kirurgi, tandvård och intensivvård under fältmässiga förhållanden. Mitra Johansson är civil tandläkare och Maria Swahn arbetar som läkare på Södersjukhuset i Stockholm. De berättade båda att de var imponerade av den moderna sjukvårdsutrustningen som är mer kvalificerad än den som finns hos många civila vårdgivare.

Försvarsmaktens rekryteringsbuss och test-container var naturligtvis på plats och många ungdomar provade de olika utmaningarna för att se om de har det som krävs för att arbeta i Försvarsmakten.

Men regementets dag handlar inte bara om rekrytering. Trängregementet bjöd på en riktig familjedag med spännande verksamheter för alla åldrar. Martina Ojala-Kjellsdotter från Småland  tyckte det var jättespännande att få åka sjukvårdspansarterrängbil och treåriga Olle Furuhoff fick sitt livs upplevelse när han med stor förtjusning fick manövrera den 18 ton tunga containertrucken.