Direktsändning om internationell arbetsskyldighet

Flertalet av Försvarsmaktens medarbetare har valt att omreglera sina anställningar till att även omfatta internationell arbetsskyldighet. I en direktsändning måndagen den 27 september kl 12.30 kommenterar personaldirektören resultatet och hur arbetet nu går vidare.

Den 24 september var det sista dagen för förbanden att sammanställa hur deras medarbetare tagit ställning till ny anställning med internationell arbetsskyldighet. Dessa har nu räknats samman i högkvarteret.

Siffrorna är inte slutgiltiga, de som har svarat nej har fortfarande möjlighet att ändra sitt svar till ja. För att säkerställa att förbanden har nått alla skickas rekommenderade brev ut till de som inte svarat.

Programmet går att se i efterhand här eller på Försvarsmaktens intranät emil.