De övervakar från luften

Efter bara en halvtimma på marken är det dags för start igen. Nyss landade efter fem timmar i luften gäller det att mobilisera krafterna inför ett nytt pass, innan det är dags att skifta besättning. Flygburen Spaningsradar (FSR890) är en resurs som är eftertraktad, både under flygvapenövningen och i Försvarsmaktens ordinarie incidentberedskap.

Som operatör ansvarar Anders bland annat för att ange de områden som radarn ska söka i. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Radarsystemet FSR890 finns ombord på en Saab 340.
Radarsystemet FSR890 finns ombord på en Saab 340. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Radarsystemet FSR890 finns ombord på en Saab 340. Foto: John Lidman/Försvarsmakten

Normalt baserar ledningsflyggruppen i Linköping men under flygvapenövningen utgår de från Skaraborgs flygflottilj F7. Personalen jobbar ombord på en FSR890 och uppgiften är att samla in information om var våra - och eventuella motståndares - flygplan befinner sig. Till sin hjälp har man den radarantenn som är monterad på taket på flygplanet.

Informationen sänds ner till en av Försvarsmaktens stridsledningscentraler, där alla flygplan identifieras och får en etikett. Den samlade bilden kallas för Recognized Air Picture (RAP). Bilden skickas sedan vidare till bland annat de svenska Gripenplanen, så att piloterna kan se var motståndarna befinner sig och hur de rör sig.

Anders Finnström är operatör på FSR890. Som operatör ansvarar han för att optimera radarsystemet under varje uppdrag.
– Jag anger vilka områden radarn ska söka i och om det finns några prioriterade mål som radarn ska ha extra koll på, säger han. Då kan personalen som bevakar luften från marken koncentrera sig på att identifiera de flygplan vi tittar på.

Från sex tusen meters höjd ökar radarräckvidden avsevärt jämfört med hur långt radarstationerna på marken kan se. Dessutom kan operatören styra den flygburna radarn på ett flexiblare sätt vilket gör att han kan låta radarn titta på exempelvis långsamma eller snabba mål, stora eller små, eller om han vill bevaka båtar.

Nytt system

FSR890-systemet håller nu på att moderniseras till det så kallade ASC890 (Airborn Surveillance and Control). På utsidan syns nästan ingen skillnad från FSR890, och båda systemen sitter i en Saab 340. Däremot finns det plats för tre flygstridsledare i det nya systemet. Det betyder att det inte bara går att samla in radarbild, utan även att stridsleda svenskt stridsflyg direkt från flygplanet. Stridsledning görs normalt från någon av de stridsledningscentraler som finns på marken. Fördelen med ASC890 är att man kan flytta radar och stridsledning dit den behövs som mest.

Ett dygn kvar

Det är fortfarande ett dygn kvar på flygvapenövningen och Anders Finnström och de övriga tre i besättningen går och vilar för att ladda batterierna till nästa pass. De fyller en viktig funktion, både i övningen och i Försvarsmaktens dagliga verksamhet. Flygvapenövning 10 är Anders första stora övning som operatör och han är nöjd med besättningens insats.
– Det är roligt att få komma ut och öva. Min magkänsla säger att det gått bra, avslutar han.