De lär sig skapa kontakter

På Försvarsmaktens internationella centrum SWEDINT hålls just nu en tre veckor lång utbildning för den del av Nordic Battlegroup (NBG) som kommer att arbeta med civil-militära relationer (CIMIC).

Under en av CIMIC-kursens praktiska övningar möter teamet en rebellgrupp de tidigare inte varit i kontakt med, det gäller nu att skapa en hållbar kontakt. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
Major Peter Ingvarsson kommer att ingå i CIMIC-enheten i NBG 11.
Major Peter Ingvarsson kommer att ingå i CIMIC-enheten i NBG 11. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
Frank Larsson är kurschef för SWEDINT:s NBG-CIMIC-kurs.
Frank Larsson är kurschef för SWEDINT:s NBG-CIMIC-kurs. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
Major Peter Ingvarsson kommer att ingå i CIMIC-enheten i NBG 11. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
Frank Larsson är kurschef för SWEDINT:s NBG-CIMIC-kurs. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten

Soldaterna som kommer att utgöra CIMIC-enheter i NBG 11 tränas i att bli bättre på att skapa kontakter och nätverka med civila, hjälporganisationer, byäldstar, FN, UNHCR, andra organisationer och annan militär personal. Deras uppgift i förbandet blir att skapa kontakter och samla information, till stöd för beslut i NBG-staben. CIMIC-teamen tränas under kursen i blandade grupper med irländare, finländare och svenskar för att kunna ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. I NBG:s CIMIC-grupp kommer också ett norskt team att ingå.

– Vid en insats kommer vi att hamna i en mycket komplex miljö med många olika aktörer. Dessa måste vi tidigt kunna etablera relationer med och utbyta information med. CIMIC-förmågorna är utomordentligt centrala för att en operation ska nå så snabb och bra effekt som möjligt, säger Nordic Battlegroups chef, Force Commander, Brigadgeneral Stefan Andersson.

En av kursens deltagare är major Peter Ingvarsson som annars arbetar på Lv6 i Halmstad. Han har precis kommit tillbaka med sitt CIMIC-team till klassrummet på SWEDINT för att skriva rapport om ett av dagens övade scenarier. De har mött en rebellgrupp som man tidigare inte haft kontakt med. Teamets uppgift var att få så mycket information som möjligt om gruppen och dess ledare, att skapa och bibehålla en bra relation till dem.

– Det har varit en bra dag. Rapportskrivningen som vi ska börja med nu är jätteviktig, det är informationen som vi skriver som förs vidare i staben och till NBG:s ledning. Det är viktigt att vi skriver utförligt både om konkreta saker men också om vår känsla och om stämningen i ett kontaktskapande möte, säger Peter.

Peter förklarar att han tycker att det är viktigt att arbeta aktivt med CIMIC, något som inte fanns i den tidigare NBG-sammansättningen.
– Jag tror att vi måste närma oss befolkningen och NGO:s (Non Governmental Organisations, icke statliga organisationer, till exempel hjälporganisationer) och skapa kontakter men också förklara varför vi är där. Det är bland annat vi som ska sopa banan för att smidigare kunna lösa den större militära uppgiften samt försöka duka för hjälporganisationer som kanske inte kan röra sig i ett område om inte vi militärer finns på plats och stabiliserar säkerhetssituationen.

Frank Larsson, som är kurschef för CIMIC på SWEDINT, förklarar att en stor del av kursen handlar om kommunikation och hur man skapar kontakt med människor i olika sammanhang och situationer.
– Det kan mycket väl vara så att lokalbefolkningen, milisgrupper eller rebeller av olika anledningar inte vill tala med oss. Det kan vara farligt att bli sedd med oss till exempel, ibland kan personkemi eller vår timing slå fel. Allt detta måste man tänka på och arbeta med.

Även Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) medverkar i kursen, främst i utvärdering under och efter kursen för att kunna utveckla den. För att underlätta utvärderingen av enskilda övningsmoment och kursen som helhet filmas och fotograferas stora delar av den.