De lär sig hantera hot från farliga ämnen

För att öka kompetensen inom regementet utbildas nu tre officerare ur I 19 vid Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå. Under två veckor i månadsskiftet augusti – september genomfördes första delen av utbildningen som bland annat innehåller identifiering och sanering av CBRN-stridsmedel.

Kurschefen förevisar detektering av skarp senapsgas. Foto: Mats-Einar Wallin/Försvarsmakten
Olov Widerberg sammanställer en detekteringsrapport med de resultat som hans patrull kommit fram till.
Olov Widerberg sammanställer en detekteringsrapport med de resultat som hans patrull kommit fram till. Foto: Mats-Einar Wallin/Försvarsmakten
En av eleverna saneras ut efter genomförd C-detektering.
En av eleverna saneras ut efter genomförd C-detektering. Foto: Mats-Einar Wallin/Försvarsmakten
DIM-grupp i arbete med att fastställa radiakbeläggningsfält.
DIM-grupp i arbete med att fastställa radiakbeläggningsfält. Foto: Mats-Einar Wallin/Försvarsmakten
Olov Widerberg sammanställer en detekteringsrapport med de resultat som hans patrull kommit fram till. Foto: Mats-Einar Wallin/Försvarsmakten
En av eleverna saneras ut efter genomförd C-detektering. Foto: Mats-Einar Wallin/Försvarsmakten
DIM-grupp i arbete med att fastställa radiakbeläggningsfält. Foto: Mats-Einar Wallin/Försvarsmakten

Kursen som heter DIM/DECON avhandlar hela spektrat av hur man upptäcker, identifierar, dokumenterar, övervakar, larmar om och sanerar det ämnen man upptäckt.

Första kursveckan hade fokus på hotbilden från CBRN-stridsmedel, stridsmedlens uppträdande och vilka instrument som nyttjas vid olika detekteringsarbeten samt hur så kallade DIM-grupperna ska uppträda vid detekteringsarbete.

Den andra kursveckan fick eleverna öva på att organisera sig i patruller och detektera kemiska stridsmedel samt sanera ut sig efter genomförd detektion. Under veckan förevisades också hur skarpa kemiska preparat ser ut, uppträder och detekteras. Första kursdelen avslutades med fortsatt övning i att detektera, denna vecka med inriktning mot att DIM-grupperna skulle fastställa gränser för kemiska och radiologiska beläggningsfält i byggnader och i terräng.

– Kursen har varit väldigt lärorik och kommer nog att vara till nytta i framtiden säger Olof Widerberg från NBG:s lednings- och understödskompani som utbildas vid I 19.

Utbildningen fortsätter i slutet av september, då eleverna utbildas till specialinstruktörer inom CBRN-området.