Civile företrädaren på plats

Efter att ha utsetts under årets första halva, genomfört en rekognoseringsresa i juni till det nya verksamhetsområdet, avrapporterat sina resultat till UD och under sommaren förberett sig för ett nytt och intensivt arbete så är nu Krister Bringéus på plats vid Provincial Reconstruction Team i Mazar-e-Sharif.

Redan första dagen på det nya jobbet började arbetet med att fortsätta bygga den nya civila strukturen tillsammans med den militära. Till vänster chefen för PRT:t överste Gustaf Fahl. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Krister Bringéus, ambassadör och Senior Civilian Representative för PRT MeS i Mazar-e-Sharif.
Krister Bringéus, ambassadör och Senior Civilian Representative för PRT MeS i Mazar-e-Sharif. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Krister Bringéus, ambassadör och Senior Civilian Representative för PRT MeS i Mazar-e-Sharif. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Krister Bringéus är Sveriges förste Senior Civil Representative i Mazar-e-Sharif. Han är ambassadör och inför starten på hans verksamhet kan det vara på sin plats att kontrollera hur denne högt rankade diplomat ser på livet, nu efter ankomsten till Mazar-e-Sharif. PAO (Public Affairs Officer) vid FS 19 ställde fyra frågor till den nyanlände ambassadören.

Hur känns det nu efter framkomsten?
Det känns oerhört spännande. Att bygga upp en civil struktur i norra Afghanistan, i nära samarbete med den redan existerande militära, är den största utmaning jag fått under mer än 30 år på Utrikesdepartementet.

Nu är du här men inte ensam?
Nej, jag har ett jättebra team med mig. Det är rutinerade medarbetare från SIDA. Folke Bernadotteakademin har rekryterat två kollegor med stor afghanistanerfarenhet och även den svenska polisen är på väg in till oss. Sammanlagt kommer vi att bli ett tiotal medarbetare på den civila sidan.

En ytterst kompetent grupp. Är det så den civila delen av PRT MeS kommer att se ut i framtiden?
Jag är övertygad om att denna organisation i framtiden både kommer att utöka och fördjupa den civila närvaron i vårt ansvarsområde.

Vad känns viktigast att börja göra i det uppdrag du har?
Som alltid handlar det först om att få viss stabilitet i den egna organisationen samtidigt som jag och min militäre kollega – kontingentschefen – är oerhört angelägna om att upprätta ett gott, på skandinaviskt vis fungerande ”interface” mellan våra bägge strukturer. Med ”skandinaviskt” menar jag både pragmatiskt och effektivt.

Den svenska kontingenten FS 19 hälsar vår SCR varmt välkommen med sina medarbetare till ett jobbigt och ur många avseenden rykande hett uppdrag.